Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

ŠVP PRO MŠ

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Kompletní ŠVP PV naší mateřské školy je k dispozici všem rodičům v šatnách dětí, v ředitelně školy. 

k nahlédnutí ve zkrácené verzi zde
shadow