Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

AKTIVITY 2022/2023

Plánované akce MŠ Komenského

Září 2022

– třídní schůzky
– úterý 6. 9. – 5. + 6. + 7. třída od 16. 00 hodin
– středa 8. 9. – 1. + 2. třída – 16. 00 hodin
– čtvrtek 8. 9. 2022 – 3. + 4. třída od 16. 00 hodin
– 14. 9. 2022 – ekologický program – dopoledne v MŠ – 6. + 7. tř.+ 4. tř.

Říjen 2022

– 11. 10. 2022 – „Zachraň kamaráda“ – dopoledne v MŠ – 8.30. a 10. 00 hod. – 5. + 2. tř.
– 4. 10. 2022 – „Malí kuchaři“ – 3. + 1. tř.
– 25. 10. 2022 – „Stezka odvahy“ – celoškolní akce – venkovní prostory zahrady

Listopad 2022

– 23. 11. 2022 – „Podzimní den“ v dopoledních hodinách v MŠ
– 24. 11. 2022 – návštěva „Domu s pečovatelskou službou“ – jarmark, kolotoče

Prosinec 2022

– 5. 12. 2022 – „Mikulášská nadílka“
– 20. 12.2022 – „Vánoční zvonkování“ – besídka s vánočním tvořením – děti + rodiče

Leden 2023

– „Zimní den“ – barevný den dopoledne v prostorách školy

Únor 2023

– masopustní karneval + soutěže, hry

Březen 2023

– návštěva knihovny
– „Jarní barevný den“ – celoškolní akce dopolednev MŠ
– „Vynášení Moreny“

Duben 2023

– „Velikonoční tvoření s rodiči“
– „Den pro mou zahrádku“
– setkání s hasiči, policií ČR

Květen 2023

– Děti maminkám“
– výlety jednotlivých tříd
-návštěvy hradu Šternberk

Červen 2023

– „Den dětí“ – soutěživá a hravá dopoledne
– 15. 6. 2023 – celoškolní „Rozloučení se školáky“

shadow

Plánované akce MŠ Horní Loděnice

Září 2022

– třídní schůzky – osobně – 13. 9. 2022
– zahajovací akce na zahradě školy
– fotografování dětí

Říjen 2022

– Podzimní tvoření s rodiči
– Dýňová slavnost v mateřské škole
„Strašidlový den“

Listopad 2022

– Pouliční výstava u knihobudky
– „Den laskavosti“ v MŠ
– „Vánoční strom“ – kulturní vystoupení dětí

Prosinec 2022

– Mikulášská nadílka v MŠ
– Čertí rej v MŠ
– Vánoční program pro seniory v Dalově – vystoupení dětí
– Vánoční tvoření s rodiči v MŠ

Leden 2023

– Bílý den – „den vloček“
– Prohlídka kostela v Horní Loděnici

Únor 2023

– Sportovní den – zimní sporty
– Fotografování dětí ke Dni matek
– Masopustní karneval V MŠ

Březen 2023

– Návštěva knihovny
– Vynášení Morena v Horní Loděnici
– Návštěva ZŠ ve Šternberku
– „Ponožkový den“ – využití pomůcky Tydýt

Duben 2023

– „Den pro mou zahrádku“
– Ukázka techniky policie ČR
– Velikonoční tvoření s dětmi a rodiči

Květen 2023

– „Děti maminkám“ – vystoupení dětí
– návštěva dopravního hřiště ve Šternberku
– Výlet MŠ
– Výlet na státní hrad ve Šternberku

Červen 2023

– Den dětí
– „Rozloučení se školáky“ – celoškolní akce ve Šternberku
– „Rozloučení se školním rokem na zahradě školy v Horní Loděnici

shadow