Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

AKTIVITY 2023/2024

Plánované akce MŠ Komenského

Září 2023

– třídní schůzky
– středa 6. 9. – 5. třída od 16. 00 hodin na zahradě školy
– čtvrtek 7. 9. – 6. + 7. + 4. třída – 16. 00 hodin na zahradě školy
– středa 13. 9. 2023 – 2. třída od 16. 00 hodin na zahradě školy
– čtvrtek 14. 9. 2023 – 1. + 3. třída – zahrada školy
– úterý dopoledne „zábavné dopoledne “ na zahradě školy s písničkami Pavla Nováka – Eliška Nováková

Říjen 2023

– 30. 10. 2023 – „Stezka odvahy“ – celoškolní akce – venkovní prostory zahrady

Listopad 2023

– 28. 11. 2023 – „Podzimní den“ v dopoledních hodinách v MŠ

Prosinec 2023

– 5. 12. 2023 – „Mikulášská nadílka“
– 12/2023 – „Vánoční zvonkování“ – besídka s vánočním tvořením – děti + rodiče (termín bude upřesněn)

Leden 2024

Únor 2024

– masopustní karneval + soutěže, hry
– „Zimní den“ – evaluace témat TVP PV – v dopoledních hodinách

Březen 2024

– návštěva knihovny
– „Jarní barevný den“ – celoškolní akce dopolednev MŠ
– „Vynášení Moreny“

Duben 2024

– „Velikonoční tvoření s rodiči“
– „Den pro mou zahrádku“
– setkání s hasiči, policií ČR
– kino Metropol Olomouc – divadelní představení pro školáky – děti s povinnou docházkou

Květen 2024

– „Děti maminkám“
– výlety jednotlivých tříd
– návštěvy hradu Šternberk
– „Jarní den“ – celoškolní dopolední akce – evaluace témat TVP PV

Červen 2024

– „Den dětí“ – soutěživá a hravá dopoledne
– 13. 6. 2024 – celoškolní „Rozloučení se školáky“

shadow

Plánované akce MŠ Horní Loděnice

Září 2023

– třídní schůzky – osobně – 14. 9. 2023 na zahradě školy – opékání buřtíků, hry
– fotografování dětí

Říjen 2023

– Podzimní tvoření s rodiči
– Dýňová slavnost v mateřské škole
– vystoupení pro seniory
– návštěva plaveckého bazénu ve Šternberku

Listopad 2023

– Pouliční výstava u knihobudky
– „Den laskavosti“ v MŠ
– „Vánoční strom“ – kulturní vystoupení dětí
– divadlo dle nabídky

Prosinec 2023

– Mikulášská nadílka v MŠ
– Čertí rej v MŠ
– Vánoční tvoření s rodiči v MŠ

Leden 2024

– Bílý den – „den vloček“
– Prohlídka kostela v Horní Loděnici

Únor 2024

– Sportovní den – zimní sporty
– Fotografování dětí ke Dni matek
– Masopustní karneval V MŠ

Březen 2024

– Návštěva knihovny
– Vynášení Morany v Horní Loděnici
– Návštěva ZŠ ve Šternberku
– „Ponožkový den“ – využití pomůcky Tydýt

Duben 2024

– „Den pro mou zahrádku“
– Ukázka techniky policie ČR
– Velikonoční tvoření s dětmi a rodiči
– návštěva plaveckého bazénu ve Šternberku

Květen 2024

– „Děti maminkám“ – vystoupení dětí
– návštěva dopravního hřiště ve Šternberku
– Výlet MŠ
– Výlet na státní hrad ve Šternberku

Červen 2024

– „Den dětí“
– 13. 6. 2023 – „Rozloučení se školáky“ – celoškolní akce ve Šternberku
– „Rozloučení se školním rokem“ na zahradě školy v Horní Loděnici

shadow