Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

Prohlášení o přístupnosti

Internetové stránky Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace jsou vytvořeny v souladu s pravidly o přístupnosti a bezbariérovosti dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, dodržují platné legislativní normy a technologické standardy. Internetová prezentace rovněž splňuje povinnosti plynoucí z novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a z dnes již zastaralé vyhlášky Ministerstva vnitra č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. Dle § 8 zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů provozovatel uvádí následující:

RESPONZIVITA INTERNETOVÝCH STRÁNEK
Tyto webové stránky splňují požadavky přístupnosti ze stolních počítačů a z mobilních zařízení, neboť šablona těchto webových stránek je plně responzivní, tzn. že díky přizpůsobivosti vůči velikosti displeje umožňuje pohodlné prohlížení. Prvky na responzivním webu se přeskupí tak, aby byl web snadno čitelný a plně funkční. Responzivní design umožňuje práci na mobilních na zařízeních s operačními systémy Android, iOs i Microsoft. Veškerý obsah stránek splňuje požadavky na vnímatelnost, srozumitelnost a stabilitu pro jejich návštěvníky, zejména pro osoby se zdravotním postižením. Přístupnost internetových stránek ze stolních počítačů i z mobilních zařízení je podložena splněním harmonizující normy Evropské unie a splňují v rozsahu § 4 až 6 příslušný zákon. Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je možné je dle potřeby zvětšit uživatelským nastavením.

KÓD A DESIGN STRÁNEK
Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML5, vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS a některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript.
Technická omezení a implementační odlišnosti některých starších prohlížečů a alternativních výstupních zařízení (čtečky pro nevidomé, tisk) jsou ošetřena striktně oddělenými stylopisy s využitím specifických vlastností a důsledně cílenou a omezenou platností odpovídající konkrétní platformě.

PŘÍSTUPNOST INFORMAČNÍHO OBSAHU
Informační obsah webu je vždy stejný a plnohodnotný nezávisle na technologii použité k jeho prezentaci. Internetové stránky jsou dostupná ve většině dostupných internetových prohlížečů.
Optimalizována je však pro prohlížeče Firefox 38+, IE 11+, Safari 9+ a Opera 30+, Chrome 45+, Edge 12+, iOS 9+, Android 4.4+. V případě prohlížečů starších verzí jsou povoleny drobné odchylky v zobrazení poskytovaného obsahu, ale obsah je uživateli plně přístupný.

TEXTY A OBSAH STRÁNEK
Veškeré texty na tomto webu mají standardní formát, kontrastní barvy vzhledem k pozadí a jsou zobrazeny v jednotné znakové sadě (UTF-8). Velikost písma je definována v relativních jednotkách a lze ji pomocí standardních nástrojů integrovaných v internetových prohlížeči jednoduše zvětšovat a
zmenšovat. Uživatelské rozhraní prezentace je navrženo s důrazem na snadnou orientaci v obsahu a jednoduché ovládání nejen v alternativních prohlížečích ale i pro návštěvníky se specifickými potřebami.

PŘEPÍNÁNÍ KLÁVESOU TAB (TABINDEX)
Ovládání stránek není závislé na použití myši. Navigační odkazy je možné procházet pomocí klávesy TAB.

DOPORUČENÁ ROZŠÍŘENÍ PROHLÍŽEČE
Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.
V ojedinělých případech je dokument zveřejněn v některém z formátů rodiny aplikací Microsoft Office. Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS, nebo PPT. Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány pouze v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných (PDF, RTF), nebo v případě, že vlastník těchto dokumentů výslovně zakázal jakoukoli jejich manipulaci či konverzi. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na váš počítač, případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.10.2020. Prohlášení bylo revidováno dne 1.10.2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu
Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace
Komenského 44
785 01 Šternberk 1
email: reditelstvi@skolkakomenskeho.cz
datová schránka: aw6ks4c
tel: +420 585 013 455

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
zc.rcvm@tsonputsirp