Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

REŽIM DNE

Denní plán je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

shadow

REŽIM DNE

Spontánní hry: 06.00 – 08.20
Pohybové aktivity: 08.25 – 08.45
Ranní svačina: 08.45 – 09.00
Ranní společný kroužek: 09.00 – 09.15
Didakticky cílené činnosti: 09.15 – 09.45
Pobyt venku: 09.45 – 11.45
Oběd: 11.45 – 12.15
Odpočinek, spánek: 12.15 – 14.00
Odpolední přesnídávka: 14.00 – 14.25
Odpolední zájmové činnosti: 14.25 – 16.30

clock-clip
shadow

a) Spontánní hry:

od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

b) Pohybové aktivity:

  • zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
  • průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
  • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
  • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

c) Didakticky cílené činnosti:

( činnosti řízené pedagogem – učitelkou):
prolínají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

d) Pobyt venku:

minimálně 1, 5 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9. 45 – 11. 30 hodin; v letních měsících i odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů, rovněž veškeré činnosti se v tuto dobu přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 st., při silném větru, dešti a při inverzích. Co nejvíce využíváme školní zahrady, občas vycházky.
Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

e) Oběd:

dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Do jídla nejsou děti násilím nuceny, jsou vedeny k sebeobsluze – nalévají si samostatně polévku z mís. Obědvají ve svých kmenových třídách a nejsou neurotizovány spěchem a chvatem.

f) Odpočinek, spánek:

vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté starší děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové kroužky, klidné hry).

shadow