Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Název školy: Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace
Adresa školy: Komenského 2147/44, 785 01 Šternberk
Telefon: 585 013 455
IČO: 47 65 45 97
ID datové schránky: aw6ks4c
Odloučené prac.: Mateřská škola Horní Loděnice 116
Adresa školy: 783 05 Horní Loděnice
Telefon: 585 042 052
Ředitelka školy: Bc. Drahomíra Soldánová
Zřizovatel: Město Šternberk
Typ školy: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy: MŠ Komenského 44 – 164 dětí ( max. 28 dětí na třídu)
Kapacita školy: MŠ Horní Loděnice – 24 dětí
Provozní doba: 6. 00 – 16. 30 hodin – MŠ Komenského 44
6. 30 – 15. 45 hodin – MŠ Horní Loděnice 116

shadow

Charakteristika školy

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace:
Stavba mateřské školy je situovaná poblíž městského sídliště, obě její budovy spojené koridorem jsou panelové, dvoupodlažní, disponují velkými prostory, které jsou světlé a vzdušné.
Mateřská škola má 5 tříd pro děti smíšených věkových skupin od 3 do 6 let, 2 třídy pro děti s poruchami řeči – logopedické, rovněž pro děti ve věku od 3 do 6 let. Příjemný interiér každé třídy umocňuje jejich vybavení moderním dětským nábytkem, rozmístěním a vytvořením zázemí a koutků pro děti, doplněné výzdobou především vlastních výtvorů a výrobků dětí. Každá třída má vlastní šatnu, WC, umývárnu, třídu, hernu, které svými parametry vyhovují a splňují požadavky současných hygienických norem. Škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí sociálního zázemí, vytápění, výměnou oken a zateplení. Všechny vstupní dveře jsou opatřeny elektrickými vrátnými z důvodu zajištění maximální bezpečnosti dětí. Velkým přínosem byla i výstavba zcela nové místnosti – ředitelny, která slouží zároveň i jako jednací místnost pro pedagogické rady zaměstnanců školy, školící místnosti pro semináře – tzv. „sborovna“.
Každá třída má svůj vymezený prostor pro pohybovou i relaxační aktivitu dětí, kryté pískoviště a dřevěný zahradní domek pro ukládání hraček a pomůcek k pobytu na zahradě. Zahrada postupně prochází rekonstrukcí – výměnou zahradních dřevěných prvků za nové. Ve spolupráci s rodiči, dětmi i učni místního odborného učiliště vyrostly na zahradě i dvě „vrbové chýše“ – základ naší budoucí přírodní zahrady. Tu doplňuje i venkovní bazén a mlhoviště, které jsou v letních horkých měsících vítaným doplňkem této zahrady. Zpevněné plochy školní zahrady naopak slouží dětem jako jízdní dráhy, prostory letních teras byly přebudovány na multifunkční hřiště s pohybovými i edukativními prvky.
Při realizaci vzdělávací nabídky jsou využívány metody a prostředky programu „Začít spolu“.

Odloučené pracoviště – Mateřská škola Horní Loděnice:
Mateřská škola se nachází v centru obce, v klidné části obklopené zelení
a vzrostlými stromy. Budova školy je dvoupodlažní stavba s rozlehlou zahradou. V přízemí se nachází prostory určené dětem – šatna, třída, herna, sociální zařízení, místnost pro personál a kuchyňka, která slouží k výdeji jídla. Horní patro je využíváno občany obce ke kulturním aktivitám – společenská místnost, knihovna. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 24 dětí smíšených věkových skupin od 3 do 6 let.
Od roku 2007 procházela mateřská škola rozsáhlými rekonstrukcemi, včetně výměny oken, fasády budovy, sociálního zázemí pro děti i dospělé, výměny ústředního vytápění, položení nových podlahových krytin. Postupně se modernizuje
i vybavení interiéru novým nábytkem, které doplňuje estetická výzdoba a především práce a výrobky dětí. Toto vytváří podnětné prostředí, které je zárukou rozvoje dětí po všech stránkách.
Zahrada mateřské školy je vybavena novými herními prvky – prolézačkami, pískovištěm, skluzavkou. Areál školní zahrady poskytuje dětem velký prostor ke hrám i volným pohybovým aktivitám. Mateřská škola vytváří svým vzhledem dominantu obce, která je ústředním místem kulturního dění, centrem vzdělávacích aktivit a pro děti je pravým rájem.
I v této mateřské škole využívají učitelky při realizaci vzdělávací nabídky metody a prvky programu „Začít spolu“.
Motto mateřské školy:
„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými“.

shadow

Nadstandardní aktivity:

logopedická ambulance
plavání, lyžování, dle možností i bruslení
angličtina pro děti

shadow

Cíl předškolního vzdělávání:

Cílem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu, rozvíjet jeho osobnost, podporovat tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa, učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Děti jsou vedeny k samostatnosti i schopnosti práce ve skupině, je využíváno prožitkového učení a respektováno individuální tempo každého dítěte. Naše mateřská škola je plně otevřena rodičům a ve vlastním zájmu se snaží zapojovat rodiče do efektivně fungující spolupráce.
Mateřská škola má pět smíšených tříd s věkovým složením 3-6 let a dvě specializované třídy s logopedickou péčí. Součástí mateřské školy je elokované pracoviště v Horní Loděnici pro děti od 2, 5 do 6 let.
Každá třída si uchovává svůj výraz a intimitu. Pro rozvoj dětské zvídavosti a potřebu objevovat nové jsou dětem nabízeny dětské počítače s rozmanitými výukovými programy určenými speciálně dětem předškolního věku. Prostorná zahrada obohacená o nové herní prvky nabízí a zajišťuje dětem dostatečnou pohybovou aktivitu s možnost rozvoje fantazie, tvořivosti a vztahu k přírodě.
V letních měsících mohou děti využívat i prostorný venkovní bazén.

shadow