Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

PROJEKTY

“Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvětyv Olomouckém kraji v roce 2019

Na základě posilování pozitivního vztahu dětí k živé i neživé přírodě a současně přímého kontaktu s přírodou jsme se rozhodli instalovat na školní zahradě nádoby na dešťovou vodu. Využili jsme výše uvedeného programu Olomouckého kraje s projektem “Voda nad zlato – zdroj života, poučení i zábavy” a požádali o finanční příspěvek. Z operačního programu Olomouckého kraje jsme získali jsme částku 10 000,- Kč – za účelem finanční podpory instalace nádob na odchyt dešťové vody. Seznamujee děti s výzamem vody naplanetě Zemi, chceme umožnit dětem samostatně tvořit s využitm vody. Využívat je budeme při každém zalévání záhonků při pobytu na školní zahradě.

shadow

“Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech”

Na Mateřské škole Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace probíhá realizace projektu
“Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech”
Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 – zde.

shadow

“Profesní rozvoj učitelek mateřské školy”

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p. o. je realizátorem projektu
“Profesní rozvoj učitelek mateřské školy”
Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021.

shadow