Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

PROJEKTY

“Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2017”

Na základě posilování pozitivního vztahu dětí k živé i neživé přírodě a současně přímého kontaktu s přírodou jsme se rozhodli instalovat na školní zahradě pracovní stoly. Využili jsme výše uvedeného programu Olomouckého kraje s projektem “Bádáme a tvoříme na školní zahradě” a požádali o finanční příspěvek. Z operačního programu Olomouckého kraje jsme získali jsme částku 17 000,- Kč – za účelem finanční podpory aktivit vztahujících se k oblasti EVVO. Stoly umožnily dětem v samostatném tvoření z přírodních materiálů, pomohly při rozvoji představivosti a fantazie při práci s přírodninami. Využíváme je při každodenním pobytu na školní zahradě.

shadow

“Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech”

Na Mateřské škole Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace probíhá realizace projektu
“Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech”
Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 – zde.

shadow

“Profesní rozvoj učitelek mateřské školy”

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p. o. je realizátorem projektu
“Profesní rozvoj učitelek mateřské školy”
Doba realizace projektu: 1.12.2016 – 30.11.2018 – zde.

shadow

Projekt VPP 2017

shadow
shadow
shadow