Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

PROJEKTY

"Celé Česko čte dětem"

Do projektu se od školního roku 2023/2024 zapojila 1. třída „Berušky“ .
Cílem projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a ve školce. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálbího zdraví, předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem, mezi učitelkou a dětmi.
Bližší info v příloze.

Plakátek - informace
shadow

"Se Sokolem do života"

Do projektu jsou zapojeny 1. třída „Berušky“ (od školního roku 2022/2023) a 4. třída „Kočičky“ (od školního roku 2019/2020 – stále a opakovaně).
O projektu: Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už 160 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ se zaměřuje na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme.

sesokolemdozivota_logo_main_vertical_RGB-images [728x320] [320x200]
shadow

Digitalizace škol

Na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)
č. MSMT-2390/2022-13 ze dne 23. 2. 2022, opravného rozhodnutí ze dne 16. 3. 2022 a
usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 4. 4. 2022 byla naší organizaci poskytnuta
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022 –
Národní plán obnovy – mateřské školy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence
MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace poskytla mateřské škole finanční prostředky ve výši 129 600,- Kč. Prostředky byly v mateřské škole použity na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Plakát
shadow

Šablony OP JAK

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p. o. je realizátorem projektu
“Šablony OP JAK”. Název projektu dle MS2021+: MŠ Komenského Šternberk – Šablony I
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007882
Předpokládaná doba realizace projektu: 1.9.2023 – 31.8.2025.

Cíl projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh
práce. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.
Vybrali jsme tyto šablony:
– Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
– Vzdělávání pracovníků ve vzdělvání v MŠ
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022169
Název projektu CZ: MŠ Komenského Šternberk – Šablony III
Název programu: Operační program Jana Ámose Komenského
Projekt je spolufinancován Evropskou unií“ – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Plakátek
shadow