Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

PROJEKTY

"Se Sokolem do života"

Do projektu jsou zapojeny 1. třída „Berušky“ (od školního roku 2022/2023) a 4. třída „Kočičky“ (od školního roku 2019/2020 – stále a opakovaně).
O projektu: Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už 160 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ se zaměřuje na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme.

sesokolemdozivota_logo_main_vertical_RGB-images [728x320] [320x200]
shadow

Digitalizace škol

Na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)
č. MSMT-2390/2022-13 ze dne 23. 2. 2022, opravného rozhodnutí ze dne 16. 3. 2022 a
usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 4. 4. 2022 byla naší organizaci poskytnuta
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022 – Nástroje
pro oživení a odolnost.

shadow

Šablony III

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p. o. je realizátorem projektu
“Šablony III”.
Předpokládaná doba realizace projektu: 1.9.2021 – 30.6.2023.
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jednu z/kombinací následujících témat: personální podpora,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora
extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků,
spolupráce s veřejností.
Cíl projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh
práce. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.
Vybrali jsme tyto šablony:
– Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
– Projektový den mimo školu
– Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022169
Název projektu CZ: MŠ Komenského Šternberk – Šablony III
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt je spolufinancován Evropskou unií“ – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Plakátek
shadow