Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

PROJEKTY

Šablony II

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p. o. je realizátorem projektu
“Šablony II”.
Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021.

Plakát zde.
shadow

Projektové aktivity - " Společně za kvalitní vzdělávání"

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p. o. je spoluúčastníkem projektu ve spolupráci s MAS. Termín realizace projektu:
1. 6. 2020 – 31. 5. 2022.

shadow

PREPRIM

Naše mateřská škola je spolúčastníkem v realizace projektu z OP VVV „Postoje, motivace, chování a výsledky žáků na prvním stupni základní školy v návaznosti na preprimární vzdělávání“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016365, realizovaného na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pod vedením PhDr. Jany Kvintové, Ph.D., vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci.

shadow