Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

PROJEKTY

Šablony III

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p. o. je realizátorem projektu
“Šablony III”.
Předpokládaná doba realizace projektu: 1.9.2021 – 30.6.2023.
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jednu z/kombinací následujících témat: personální podpora,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora
extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků,
spolupráce s veřejností.
Cíl projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh
práce. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.
Vybrali jsme tyto šablony:
– Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
– Projektový den mimo školu
– Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022169
Název projektu CZ: MŠ Komenského Šternberk – Šablony III
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt je spolufinancován Evropskou unií“ – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Plakátek
shadow

"Předškolák na jedničku"

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p. o. je partnerem projektu „Předkolák na jedničku“
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012379
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na ověřování digitálních zdrojů
Projekt je spolufinancován Evropskou unií“ – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Plakátek zde
shadow

Šablony II

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p. o. je realizátorem projektu
“Šablony II”.
Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 28.02.2022.

Plakát zde.
shadow

Projektové aktivity - " Společně za kvalitní vzdělávání"

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p. o. je spoluúčastníkem projektu ve spolupráci s MAS. Termín realizace projektu:
1. 6. 2020 – 31. 5. 2022.

shadow

PREPRIM

Naše mateřská škola je spolúčastníkem v realizace projektu z OP VVV „Postoje, motivace, chování a výsledky žáků na prvním stupni základní školy v návaznosti na preprimární vzdělávání“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016365, realizovaného na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pod vedením PhDr. Jany Kvintové, Ph.D., vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci.

shadow