Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

AKTUALITY

Fotogalerie z víkendového pobytu "Cesta za pokladem"

Na konci července si někteří rodiče se svými dětmi užili, byť za deštivé soboty, víkendový pobyt v rekreačním areálu Losinka. Pro děti i rodiče byl připraven paními učitelkami z Motýlků bohatý program. Děti se vycvičily na piráty, vyrobily si pásku přes oko, natrénovaly vše, co je potřeba k tomu, aby našly poklad. Rodiče navštívili papírnu ve Velkých Losinách, s dětmi si pak vyrobili ruční papír. Ve večerních hodinách se děti zúčastnily pirátského ceremoniálu, kdy při opakování slibu a vyřčením svého pirátského jména se staly pravými piráty. V neděli si na památku všichni účastníci vyrobili trika a odpoledne se už mohlo jít na poklad!
Ale ani tisíc slov vám neřekne tolik, jako úžasné fotky od Martina Tellingera. Přesvědčte se sami. Fotogalerie Cesta za pokladem

web prázdniny

Poděkování a fotografie "Rozloučení se školáky"

Milí rodiče, ještě jednou Vám všem chceme moc poděkovat za finanční dary a dárky do tomboly na tradiční akci „Rozloučení se školáky“. Bohužel nám nepřálo příliš počasí, a tak se nás sešlo méně než jsme počítali. No, nicméně se tato tradiční akce vydařila a děti i Vy – rodiče jste si ji užili a prožili. Vkládáme odkaz na momentky z akce, společné fotky „školáků“ nám dodá pan Sedlák a dostanete je v průběhu týdne. A další nálož fotografií naleznete ve složce „fotografie“ společné. Děkujeme.

Divadlo ve školce

Před prázdninami nás čeká už poslední divadelní představení, a to „Pohádka o prasátku Arturovi“, která bude v pondělí 20. 6. Cena za představení vám bude odečtena z kultury.

Plakátek

Rozloučení s předškoláky

Ve školce se chystá velká sláva! Ve čtvrtek 16. června se budeme na školní zahradě loučit s našimi předškoláky, kteří už v září vymění školku za školu.
Akce proběhne od 16:00 a těšit se můžete s dětmi na slavnostní pasování školáků, zábavný hudebně pohybový program a kolo štěstí plné krásných cen. Za nepříznivého počasí se akce přesune do tělocvičny ZŠ Dr. Hrubého.
Zároveň tímto žádáme všechny rodiče o přispění věcným či finančním darem do kola štěstí – dary předávejte učitelkám ve třídě. Také prosíme, tento den si vyzvedněte děti do 15:30. Mockrát děkujeme.

Plakátek

Úvodní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na úvodní schůzku rodičů nově přijatých dětí v naší mateřské škole. Tato schůzka se uskuteční ve středu 22. 6. 2022 od 16. 00 hodin ve 2. třídě „Rybičky“. Pokud se na schůzku nemůžete dostavit, domluvíme se telefonicky na předání potřebné dokumentace osobně. Děkujeme za Vaši důvěru, že jste přihlásili své dítě do naší mateřské školy.

Upozornění pro rodiče - odhlášení prázdninové stravy

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 proběhne automatické odhlášení stravy Vašich dětí v mateřských školách.
Dětem, které budou mateřskou školu navštěvovat v období prázdnin, musí rodiče stravu nahlásit sami!!!
Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Rozhodnutí zde.

Školní výlety a projektový den "Stezkou za Chlumcajzem"

Prázdniny už jsou za dveřmi, proto s dětmi ještě vyrazíme na školní výlet. Ve školce buďte vždy do 7:45, protože autobus odjíždí v 8:00 z Uničovské. S sebou ať mají děti pohodlné batůžky, v nich láhev s pitím (ujistěte se, že neteče), něco malého na zub (svačinka bude ze školky) a podle počasí i plášťěnku. Návrat do MŠ bude pravděpodobně později než obvykle, proto děti jdoucí po obědě vyzvedávejte později. Bližší informace k výletu vaší třídy najdete na plakátcích v šatnách a u vašich paních učitelek.

 • 25. 5. – Výlet do ZOO – Zajíčci, Medvídci a Kuřátka
 • 8. 6. – Jeskyně Mladeč a farma v Ludéřově – Motýlci a Kočičky
 • 9. 6. – Výlet do ZOO – Berušky a Rybičky

A starší děti (předškoláky) čeká ještě projektový den s názvem „Stezkou za Chlumcajzem“. S dětmi pojedeme opět vlastním autobusem do Přestavlk, kde nás Mgr. Pacovská provede lesem a loukami, splníme nějaké úkoly a snad najdeme i toho Chlumcajze. Sraz ve školce opět v 7:45, s sebou věci do batůžku tak, jako na výlet. Návrat bude opět později.

 • 1. 6. – Rybičky, Zajíčci, Medvídci a Kuřátka
 • 27. 6. – Berušky, Motýlci a Kočičky

Divadelní představení

Základní umělecká škola ve Šternberku pozvala naše děti na na návštěvu a zahraje nám představení „Ztracená pohádka“.

 • Pondělí 23. 5. – Berušky a Rybičky
  • Úterý 31. 5. – Zajíčci, Medvídci, Kuřátka
   • Čtvrtek 2. 6. – Motýlci, Kočičky

Zvláštní zápis pro děti s ukrajinským občanstvím

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk vyhlašuje zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem. Termín zvláštního zápisu: 14. 6. 2022 od 9,00 do 16,00 hodin. K zápisu je nutné přinést vyplněnou žádost a vyjádření lékaře.

PŘÍLOHY:

Žádost o přijetí - česko - ukrajinsky_2022
Vyjádření lékaře_2022
Zápis - Lex - Ukrajina - 2022 - 2023
Informace k zápisu - ČR - 2022 - 2023
Informace k zápisu - UK - 2022 - 2023
Kritéria přijímání - Lex Ukrajina - Критерії прийому дітей - іноземців, яким у Чехії надано тимчасовий захист згідно

Prázdninový provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin:
– od 1. 7. 2022 do 12. 8. 2022

Uzavření mateřské školy:
– od 15. 8. do 31. 8. 2022

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.
Bližší informace obdržíte u svých třídních učitelek.

Info – zde:

Prázdninový provoz - 2022

Focení tříd

Ve středu 18. května proběhne na zahradě školky společné fotografování tříd. Prosíme, přizpůsobte dětem oblečení.

Besídky nejen pro naše maminky

Po dvouleté odmlce se opět s radostí vracíme k tradici besídek ke dni matek. Ty proběhnou v týdnech od 2. 5. do 13. 5. v jednotlivých třídách. Čas zahájení a místo, kde besídka bude, naleznete v šatnách na nástěnce vaší třídy.
5. 5. – Kočičky, Kuřátka a Medvídci
6. 5. – Zajíčci
10. 5. – Motýlci
10. 5. – Berušky
11. 5. – Rybičky
PS: Maminky, kapesníčky s sebou 🙂

Změna ceny stravy pro děti od 1. května 2022

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o navýšení ceny za stravu dětí s platností od 1. 5. 2022. Dále Vás žádáme o případné navýšení částky pro platbu inkasem.
Příloha: ceník stravného

Ceník stravného - od 1. 5. 2022