Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

AKTUALITY

Snímek obrazovky 2021-06-29 092853

Odhlášení stravy během prázdnin

Dovolujeme si vás upozornit, že v době letních prázdnin, tedy od 1. 7. do 31. 8. 2021, proběhne automatické odhlášení stravy všech dětí v mateřských školách. Dětem, které budou školku navštěvovat v období prázdnin, musí rodiče stravu nahlásit!

Dále si vás dovolujeme informovat, že je možnost vrácení zůstatku peněz z kont strávníků, a to na základě vaší písemné žádosti. Formulář ke stažení je k dispozici na webových stránkách jídelny . Zůstatek na kontě nelze převést na stravovací účet pro ZŠ, zároveň je nutné školní jídelnu informovat o ukončení docházky dítěte do MŠ.

Žádost můžete podat osobně v pokladně Komenského v termínech:
28.6. – 2.7. 8:00 – 12:00
23.8. – 24.8. 8:00 – 12:00
25.8. 12:00 – 16:00
26.8. – 31.8. 8:00 – 12:00

Mimořádná situace

Vážení a milí rodiče, v současné době řešíme akutní bakteriální onemocnění “salmonelózu” mezi dospělými pedagogickými i provozními zaměstnanci. Dětí se tato skutečnost netýká, se zdrojem nákazy se nesetkaly. Veškeré bližší obdržíte od svých třídních učitelek.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení této složité situace.

Rozloučení s předškoláky

Od září se našim předškolákům otevírají brány základních škol a začíná jim nová životní etapa. Proto srdečně zveme všechny rodiče, sourozence a prarodiče našich budoucích školáků na slavnostní pasování rytířem.
Akce bude probíhat na zahradě školky ve čtvrtek 17. června od16:30. (Za nepříznivého počasí se akce přesune do tělocvičny ZŠ Dr. Hrubého).
Buďte s námi u důležitého momentu Vašich dětí 🙂

Plakátek

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Komenského - 2021/2022

Vážení rodiče, v souladu s § 34 odst. 3), § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly přijaty tyto děti k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v naší mateřské škole. Rozhodnutí o přijetí již nebude zasíláno poštou.

Rozhodnutí o přijetí

Výlet na farmu

Cizokrajná zvířata už jsme viděli v ZOO, tak tentokrát se ještě pojedeme podívat na domácí a hospodářská zvířata na farmu do Horní Loděnice. Doveďte děti do školky nejpozději v 8:00. Pojedeme opět vlastním autobusem. Na cestu dětem přibalte tak jako do ZOO do batůžku pití v plastové láhvi, pláštěnku a něco drobného na zub. Jelikož budeme odjíždět až o půl deváté od školky, děti se stihnou nasvačit už ve školce. Vyzvedávat děti po obědě si můžete v obvyklém čase.

Termíny výletu:
1. 6. Berušky a Rybičky
3. 6. Zajíčci, Kuřátka a Medvídci
4. 6. Motýlci a Kočičky

Pojedeme na výlet

Mami. mami, vem mě do Zoo, nebudu už nikdy zlobit, johoho…”
Maminka Vás taky určitě do Zoo vezme, ale tentokrát Vás vezmou do zoologické zahrady na Svatém Kopečku paní učitelky. Přiveďte děti do školky nejpozději v 7:30. Na cestu jim přibalte do batůžku pití v plastové láhvi, pláštěnku a něco drobného na zub (svačinku budou mít děti zajištěnou ze školky). Budete – li si ten den děti vyzvedávat po obědě, přijďte až po dvanácte hodině, do školky dorazíme cca až v 11:45.

Termíny výletu:
25. 5. Motýlci a Kočičky
26. 5. Zajíčci, Medvídci a Kuřátka
27.5. Berušky a Rybičky

Fotografování

Ve středu 19. května proběhne v dopoledních hodinách na zahradě školy společné fotografování tříd a budoucích školáků na tablo. Prosíme, přizpůsobte dětem tento den oblečení.

Informace o provozu MŠ od 10. 5.

Vážení rodiče,
dle nařízené vlády ČR se od pondělí 10. 5. otevírají MŠ pro všechny děti v běžném provozu. Děti nastoupí do svých tříd bez povinnosti testování a bez nošení roušek či respirátorů. Pro rodiče ale stále platí v areálu MŠ nosit respirátor a využívat desinfekce na ruce.

Na všechny rodiče a děti se těší celý kolektiv MŠ.

Provoz o letních prázdninách

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás informovat, že naše mateřská škola bude o letních prázdninách v týdnech od 19. do 30. července uzavřena. Kromě těchto dvou týdnů bude provoz zajištěn.

Dotazník - distanční vzdělávání

Vážení rodiče, posíláme Vám dotazník vztahující se ke zhodnocení “distančního vzdělávání” v naší mateřské škole v období měsíce března a části měsíce dubna 2021. Jeho vyplněním nám umožníte vytvořit si zpětnou vazbu na tuto formu vzdělávání. Dotazník má celkem 13 otázek, většina je uzavřených, jen pár otevřených, kde můžete napsat vlastní odpověď/komentář.
Zabere to opravdu jen pár minut, lze vyplnit jak na PC, tak v mobilu.

Děkujeme Vám za Váš čas i ochotu vyplnit tento dotazník.

Zápis do mateřské školy - pro školní rok 2021/20222

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy se koná ve dnech od 3. do 7. května 2021 v době od 9. 00 do 16. 00 hodin bez osobní přítomnosti dětí.

Podrobné informace
Žádost - MŠ Komenského
Žádost - MŠ Komenského - speciální třída logopedická
Žádost - MŠ Horní Loděnice
Kritéria přijímání - 2021
Vyjádření lékaře

Distanční vzdělávání

Vážení rodiče předškoláků,
vzhledem k nově nastalé situaci, přerušení provozu a znemožnění osobní přítomnost dětí ve škole od 1. 3. 2021, vznikla mateřské škole i dětem, podle § 184a zákona č. 349/2020 Sb., v platném znění, povinnost přejít na vzdělávání distanční formou.
Vám – rodičům dětí s povinným předškolním vzděláváním bude zasílána vzdělávací nabídka na dané časové období (náměty na výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.) elektronicky e-mailem, nebo si je po dohodě s třídními učitelkami můžete vyzvedáváat osobně v mateřské škole, popř. se s mateřskou školou spojte telefonicky.
Žádáme Vás o průběžné informace o pokrocích dětí – termín a formu (osobně, telefonicky, elektronicky e-mailem) – si dohodněte s třídními učitelkami. Vzdělávací nabídku pro Vás připravují třídní učitelky podle školního a třídního vzdělávacího programu a je koncipována v týdenních projektech stejně, jako je to v běžném prezenčním vzdělávání. Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání. Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne.
Přejeme Vám hodně zdraví, optimismu a v případě jakýchkoliv dotazů se neváhejt obracet přímo na ředitelku školy. Mějte se pěkně a držte se. Kolektiv mateřské školy.

AKTUÁLNÍ INFORMACE - OŠETŘOVNÉ V PŘÍPADĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
formuláře – “žádosti o ošetřovné v případě uzavření školy” již nevyplňuje ředitelka školy, jak tomu bylo v minulém roce. Podrobné informace najdete na webových stránkách ČSSZ. V uvedeném odkazu najdete nezbytné náležitosti i samotný formulář.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

AKTUÁLNÍ INFORMACE - UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 vám oznamujeme, že všechny mateřské školy budou od 1. 3. do 21. 3. 2021 uzavřeny.
Pro rodiče pracující v souvislosti s Covid-19 v první linii (přesný výčet viz příloha níže) bude v provozu od 6,00 – 16,30 hod. pro předškolní děti mateřská škola Světlov 21 – telefon: +420 730 197 488. Pro příjem dětí od 1. března 2021 do této mateřské školy je nutné mít s sebou vyplněné čestné prohlášení – viz příloha níže. Kontaktní osoba Mgr. Irena Černocká, vedoucí odboru personalistiky, školství a kultury MěÚ Šternberk, email: cernocka@sternberk.cz, mob. 602 810 234.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na ředitelku Mateřské školy Komenského 44, Šternberk – Drahomíru Soldánovou (mob. 603 455 780).
Přejeme všem pevné zdraví a doufáme, že se opět brzy shledáme.
Přílohy:
Usnesení vlády

Výčet zaměstnání
Čestné prohlášení pro rodiče

AKTUÁLNÍ INFORMACE - pandemie COVID 19 - 25. 2. 2021

Vážení rodiče,
vzhledem ke zpřísnění režimu nákazou covid 19 Vás žádáme, abyste po dobu prodloužení restriktivních opatření až do odvolání zvážili nutnost docházky svého dítěte do mateřské školy a upozorňujeme Vás, že do mateřské školy k denní docházce přijímáme pouze zdravé děti, bez známek rýmy, kašle, teploty , případně jiných zdravotních problémů (zvýšená bezpečnostní zdravotní opatření).
Dále Vás žádáme, abyste neprodleně informovali školu o pozitivitě dítěte na covid 19 nebo udělené rodinné karanténě prostřednictvím KHS nebo lékaře.
Děkujeme za dodržování a přejeme všem pevné zdraví. Za kolektiv školy Drahomíra Soldánová, ředitelka

Poděkování za sponzorský dar

Kolektiv zaměstnanců naší mateřské školy touto cestou srdečně děkuje předsedovi představenstva Ing. Jiřímu Flašarovi z krnovské firmy PEGA – VEL, a.s. za poskytnutí sponzorského daru. Rozmanitý výběr stuh, gumiček a provázků nám bude velkým pomocníkem při práci s dětmi. Současně je využijeme i při výrobě dárků pro seniory, maminky
a doplníme zásoby, které nám chyběly při výrobě roušek pro nemocnici Šternberk v počátku pandemie. Ještě jednou velmi děkujeme.

Provoz o jarních prázdninách

Vážení rodiče,
informujeme vás, že provoz mateřské školy od 8. do 12. února (pro nahlášené děti) bude probíhat z důvodů výměny kotlů na malé budově a to ve třídě ZAJÍČKŮ.

Karneval

Milé děti, oprašte staré kostýmy nebo poproste babičky, aby vám spíchly nějaké nové, protože se blíží velká veselice! Ve školce bude karneval! Proto ve středu 24. února přijďte za cokoliv si budete přát. Přijde nás navštívit policista, vodník, baletka, opička, kouzelník nebo snad lesní víla? Na všechny masky se moc těšíme! Odměnou vám bude hravé dopoledne, které si pro vás připraví vaše paní učitelky.

plakátek

Projektový den

V měsíci únoru se předškolní děti opět účastní projektového dne, tentokrát na téma “Malá technická univerzita” . Děti si vyzkouší práci s mapou – jak v ní číst, jak do ní zaznamenávat. Zjistí, jaké důležité budovy stojí v našem městě, zkusí si model města postavit. Akce bude probíhat v dopoledních hodinách.

Vážení rodiče,
vzhledem k havarijnímu stavu plynových kotlů v naší mateřské škole a po dohodě se zřizovatelem Vám oznamujeme, že v týdnu od 8. do 12. 2. 2021 bude částečně omezen provoz školy. Důvodem je výměna plynových kotlů, která bude probíhat střídavě na obou budovách školy.
Tímto Vás prosíme o zvážení možnosti docházky Vašeho dítěte ve výše uvedenou dobu do mateřské školy.
Své stanovisko, sdělte, prosím, třídním učitelkám nejpozději do 4. 2. 2021.
Děkujeme Vám za pochopení a ochotu nám pomoci.

Projektový den

V týdnu od 25. do 29. ledna nás ve školce čekají projektové dny na téma “Na ptačím krmítku” . Děti se dozví spoustu informacích o ptácích a hlavně jak se o ně starat v zimě, jak je přikrmovat, jak má vypadat správné krmítko. Akce bude probíhat v dopoledních hodinách.

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

Vážení rodiče, sdělujeme Vám, že naše mateřská škola bude v době od 23. do 31. prosince uzavřena.
Provoz bude opět zahájen 4. ledna 2021.

Postavíme sněhuláka

I když sníh bude asi jen na horách, tak se pokusíme ve čtvrtek 17. prosince (dopoledne) postavit na zahradě sněhuláka. A to společně se zpěvákem Pavlem Novákem, který si pro děti v rámci svého zábavného programu připraví spoustu zimních písniček a pohybových aktivit. Akce bude probíhat na zahradě školy.

Plakátek

Přijde k nám Ježíšek

Nejkrásnější svátky v roce už se blíží a všichni ve školce se na ně patřičně připravujeme. Pomalu zdobíme stromečky, učíme se koledy, pečeme perníčky… A my jsme zaslechli, že se k nám už chystá Ježíšek. Tento rok navštíví všechny třídy z naší školky v dopoledních hodinách 15. prosince. Copak od něj asi najdeme pod stromečkem?

Plakátek

Divadlo Honzy Krejčíka

Vánoční čas se blíží a my, abychom si to čekání zpříjemnili, jsme pozvali do naší školky Honzu Krejčíka. Navštíví nás ve středu 9. prosince a dětem zahraje krásnou vánoční pohádku. Už už aby tady ten Ježíšek byl.

Plakátek na představení

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší...

Tuhle, ale i jiné známé písničky nebo básničky zazpívají či přednesou děti tento pátek 4. 12. v dopoledních hodinách svatému Mikuláši, který zavítá do naší školky. Snad si s sebou vezme i své pomocníky čerta a anděla, aby mohli šikovné dětičky obdarovat.

Plakátek k akci

Distanční vzdělávání

Podmínky distančního vzdělávání v MŠ Komenského 44, Šternberk pro děti s povinným předškolním vzděláváním (tzn. povinné pro děti, které ve školním roce 2020/21 dovrší věku 6 let, a děti s odloženou školní docházkou).
Rodiče, využijte naše webové stránky – záložku “inspirace” – zajímavosti. Naleznete zde mnoho námětů a inspirace pro práci s Vašimi dětmi a náměty na to, co můžete se svými dětmi podniknout, jak děti zabavit. Mějte se pěkně a držte se!

Podmínky - zde
Doporučení Mgr. Hany Splavcové publikovaných v Bulletinu NPI ČR, Speciálu pro podporu výuky na dálku 3:
Publikace "Ahoj, já jsem Korona..."
Omalovánkový příběh - "Jak můžeme společně zvítězit nad drakem Koronem"

Maňáskové divadlo Šikulka

Milé děti, ve čtvrtek 8. října do naší školky zavítá divadelní soubor Šikulka a se svými maňásky nám zahraje pohádky, abychom si připomněli, proč je důležité dbát o osobní hygienu, pečovat o sebe a své zdraví. Zhlédneme pohádky s názvy: Šmudlinka a její kamarádi, Kulíšek a bolavé bříško a Usmrkánek a chytrá myška. Že jste zvědaví, jak tyhle pohádky dopadnou? Tak určitě přijďte do školky.

Maňáskové divadlo Šikulka

Draví ptáci

Milé děti, v pondělí 5. října v 10. 00 hodin do naší školky na zahradu přiletí “draví ptáci”. Přijďte si je prohlédnout….

Přivítání v mateřské škole

Prázdniny už jsou za námi, a proto bychom se rády po dlouhé době přivítaly se všemi dětmi a jejich rodiči v naší školce. Každá třída a jejich paní učitelky se s dětmi a rodiči sejdou v jiný den a přivítání si pojmou po svém. Proto, prosím, sledujte plakátky vyvěšené v šatnách, kde se o akci dozvíte bližší informace. U většiny tříd proběhne akce venku na zahradě školy a převážně v čase od 16:00. Těšíme se na vaši hojnou účast!
Medvídci a Kuřátka — 3. 9.
Kočičky — 8. 9.
Berušky — 9. 9.
Motýlci — 9. 9.
Rybičky — 10. 9.
Zajíčci — 15. 9.

Zábavná školka Pavla Nováka

Milé děti, v úterý 8. září dopoledne navštíví naši mateřskou školu Pavel Novák se svým vystoupením pro děti “Zábavná školka Pavla Nováka”. Těšit se můžete na zábavné dopoledne na zahradě školky, zatancujete si, zazpíváte… Přijďte všichni!

Třídní schůzky

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci s infekcí Covid 19 jsme se rozhodli uskutečnit úvodní třídní schůzky elektronickou formou - e-mailem. Všem rodičům budou zaslány třídními učitelkami v týdnu od 7. do 9. 9. 2020 veškeré informace na jejich osobní e-mail. V případě, že tyto informace neobdržíte, informujte se, prosím, u svých třídních učitelek. Pevně věříme, že zvládneme veškeré nástrahy infekce a provoz školy bude probíhat bez problémů.

VÍTÁME VÁS V NAŠÍ ŠKOLCE

Milé děti, vážení rodiče! Vítáme Vás v novém školním roce, který začíná v úterý 1. září 2020. Přejeme Vám, aby celý školní rok byl plný sluníčka, radosti, veselých zážitků a úsměvů. Moc se těšíme na všechny, které už známe, ale moc se těšíme i na nové kamarády, kterým budeme pomáhat, aby se jim u nás líbilo, cítili se u nás dobře a aby se hodně nového naučili. Kolektiv mateřské školy.