Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

AKTUALITY

Výsledky zápisu - školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, ředitelka Mateřské školy Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje uvedeným žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace – viz příloha.
Vážení rodiče, ve dnech
– úterý 30. 5. 2023 od 8. 00 do 11.30 hodin
– středa 31. 5. 2023 od 8.00 do 16.30 hodin

si vyzvedněte v kanceláři mateřské školy rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí Vašeho dítěte/dětí.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - 2023/2024

Školní výlety

Více podrobných informací naleznete na plakátkách v šatně vaší třídy

výlety

O zvědavém sluníčku

V úterý 23. května v dopoledních hodinách budou děti procházet školkou, aby pomohly sluníčku splnit úkoly. Hravou formou tak zopakujeme, co jsme se během jarního období ve školce naučili.
Oblečte děti do jarních barev.

Fotografování tříd

Ve čtvrtek 4. května v dopoledních hodinách proběhne na zahradě školky společné fotografování tříd. Prosíme, děti vhodně oblékněte, ať mají hezkou vzpomínku.

Výlet do Pevnosti poznání

V pátek 5. května pojedou předškoláci a možná i několik mladších dětí (paní učitelky vás budou informovat) na výlet do Pevnosti poznání do Olomouce. Děti se zapojí do edukačního programu s názvem U vodníků na rybníku.
Odjezd od školky vlastním autousem, sraz dětí ve svých třídách je v 7:30. Děti doveďte nasnídané. S sebou batůžek, pití, malou sladkost, svačinu budou mít ze školky.
Více info o programu najdete v přiloženém plakátku.

Plakátek

Děti maminkám

Všechny děti ze školky srdečně zvou maminky, tatínky a své blízké na krátké a milé vystoupení k oslavě svátku matek. Děti se už pilně připravují a těší se, že se na ně přijdete podívat do své třídy od 16:00.

středa 10. května Medvídci, Kuřátka, Rybičky
čtvrtek 11. května Berušky, Zajíčci, Motýlci
pátek 12. května Medvídci a Kočičky od 15:00 v Sokolovně

Plakátek

Taneční akademie ZUŠ

Ve středu 26. dubna navštívíme s dětmi v MKZ taneční vystoupení naší základní umělecké školy s názvem Protančené dopoledne. Prosíme, dejte dětem na představení vhodné oblečení.

Plakátek

Víkendový pobyt s rodiči - INDIÁNSKÉ LÉTO

Srdečně zveme Vás a Vaše známé, kteří naši školku nenavštěvují, na společný víkendový pobyt, který se uskuteční 21. – 23. 7. 2023 v rekreačním areálu Losinka v Rapotíně.
Pokud pojedete, čeká vás ubytování v krásném klidném prostředí ve 4 lůžkových chatkách, zajištěna je plná penze, nabitý program, tentokrát na téma „Indiánské léto“.
V ceně 1 500,- za dítě a 1 900,- za dospělého jsou zahrnuty také odměny, materiál na výrobu indiánského totemu a na výrobu tajné věci na památku. Mimo jiné si také vyzkoušíte střílení z luku a mnoho dalšího. Pokud zrovna nebudete plnit nějaké úkoly s dětmi nebo hrát společné hry, budete mít vy dospělí volnou zábavu, kdy se o děti postarají vedoucí. A až půjdou děti večer spát, tak se určitě najde i vhodný program pro dospěláky. Dále nebude chybět ani opékání buřtů na ohni se zpěvem (snad i s kytarou).

Že si tohle nechcete nechat ujít? Tak kontaktujte paní učitelku Markétu Wojnarovou – 3. třída Motýlci anebo paní učitelku Hanku Křečkovou- 5. třída Zajíčci, u kterých naleznete jak přihlášky, tak všechny další informace.

Hlásit se můžete do 16.6.2023.

Těšíme se na váš zájem.

Plakátek

Fotografování dětí

Dne 12. 4. 2023 se budou děti dopoledne jednotlivě fotografovat. Podrobnosti Vám sdělí třídní učitelky. V šatnách dětí na nástěnce je umístěn motivační plakát.

Plakátek
Informace k zápisu - město Šternberk

Zápis dětí do mateřské školy

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 2. a 3. května 2023 v době od 8 do 16 hodin.
– i letos máte povinnost dle školského zákona přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. Tato povinnost se však týká pouze dětí narozených od
1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí s odkladem školní docházky,
– zápis provedete na formulářích, které obdržíte v době zápisu v mateřské škole nebo si je přímo zkopírujete a vyplníte z webových stránek školy: www.skolkakomenskeho.cz – najdete v odkazu „pro rodiče“ (žádost o přijetí dítěte, potvrzení lékaře),
– k zápisu do naší mateřské školy, přiveďte, prosím, své dítě; dále je potřeba, abyste předložili občanský průkaz a rodný list dítěte; v případě žádosti o přijetí dítěte do speciální třídy logopedické – odevzdáte i doporučení školského poradenského zařízení – SPC Olomouc, třída Svornosti 37/900, Olomouc,
– v souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude seznam přijatých dětí zveřejněn nejpozději do 31. 5. 2023 na veřejně přístupném místě mateřské školy a dále na webových stránkách mateřské školy www.skolkakomenskeho.cz,
– zveřejněním seznamu se považují „rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ za oznámená. Přijatým dětem nebudeme rozhodnutí v písemné podobě doručovat, můžete o jeho vydání požádat přímo v mateřské škole (§ 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů),
– rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy Vám budeme předávat osobně, na základě SMS, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti,
– Směrnice č. 20/2023 „O přijímání dětí a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“ upravuje pravidla přijímání dětí do mateřské školy a postup v případě překročení počtu podaných žádostí nad stanovenou kapacitu počtu možného přijetí. Najdete ji na webových stránkách školy – v sekci „pro rodiče“ – zápis do MŠ,
– zápisu k předškolnímu vzdělávání ve dnech 2. a 3. května 2023 se zúčastní i děti – cizinci, jimž byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.
– formuláře ke stažení („Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a povinná příloha k žádosti „vyjádření lékaře“) jsou k dispozici v sekci „pro rodiče“ – zápis do MŠ nebo formuláře,
– ve dnech zápisu do mateřské školy Vás srdečně zveme na prohlídku naší mateřské školy na „Dny otevřených dveří“. Mateřská škola je Vám otevřena v obě od 8. 00 do 16. 00 hodin.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Komenského a Horní Loděnice
Bc. Drahomíra Soldánová, ředitelka školy
Přílohy:

Žádost o přijetí dítěte - MŠ Komenského
Žádost o přijetí dítěte - MŠ Horní Loděnice
Žádost o přijetí dítěte - speciální třída logopedická - MŠ Komenského
Žádost o přijetí dítěte - Ukrajina
Vyjádření lékaře - žádost
Směrnice č. 20/2023 - "Kritéria přijímání"

Uzavření mateřské školy o prázdninách

Vážení rodiče, sdělujeme Vám, že naše mateřská škola bude po dohodě se zřizovatelem uzavřena v době od
pondělí 3. 7. do pátku 21. 7. 2023. .
V nutných případech bude zajišťovat náhradní provoz MŠ Světlov nebo MŠ Nádražní.

Od 24. 7. 2023 do 1. 9. 2023 bude zahájen omezený provoz opět v naší mateřské škole.

Nový školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023. Bližší informace Vám poskytnou třídní učitelky.

Velikonoční tvoření dětí s rodiči

V úterý 4. dubna 2023 od 16. 00 hodin zveme všechny děti a jejich rodiče na „velikonoční tvoření“ – v překladu – „společně strávené odpoledne“. Vytvoříte si velikonoční dekoraci (viz obrázek na plakátku), kdo bude šikovný a zvládne i něco víc – tak velikonoční vajíčko, přáníčko. Svou účast nahlaste ve třídě svým učitelkám.

Plakátek

Vynášení Moreny

Ve středu 29. března za zvuků hudebních nástrojů a odříkáváním veršů „Zimo, zimo, táhni pryč…“ se děti rozloučí se zimou. V dopoledních hodinách půjdou v průvodu zahodit Morenu do potoka a snad tím už přivolají jaro, na které se všichni tolik těšíme.

Letáček

Maxipes Fík

V pondělí 6. března v dopoledních hodinách s dětmi navštívíme MKZ, kde zhlédneme představení o Maxipsu Fíkovi. Vstupné vám bude odečteno z kultury.

Letáček

"Zimní den"

Ve čtvrtek 23. 2. 2023 proběhne ve školce v dopoledních hodinách barevný zimní den. Ohlédnem se za vzdělávacím blokem s názvem „Tak už zima nastala, někam barvy schovala…“. Zopakujeme si hravou formou vše, co jsme se naučili nového.
Dejte dětem, prosím, tento den bílé oblečení, vtipné zimní doplňky apod. Děkujeme.

Letáček

Karneval

V pátek 17. února v dopoledních hodinách nás čeká karnevalová veselice. Ve svých třídách si děti ve svých kostýmech zatančí, zasoutěží a užijí spoustu zábavy. Nebráníme se ani drobnému občerstvení pro děti na zpříjemnění dopoledne.

Kurzy lyžování

Kurzy lyžování s lyžařskou školou „Rok s pohybem“ budou zahájeny ve středu 18. 1. 2023.
Další termíny: 25. 1. 2023; 1. 2. 2023; 8. 2. 2023; 15. 2. 2023.
Přiveďte své děti, prosím, nejpozději v 7. 30 hodin. Odjezd od mateřské školy je v 7. 45 hodin, návrat do MŠ je cca ve 12.05 hodin. Bližší info naleznete na stánkách lyžařské školy zde, popřípadě Vám předají třídní učitelky.
Děti dostanou svačinku ze školky. V případě nepřízně počasí lyžařská škola změní termíny nebo předá nové instrukce.

Kurzy plavání

Milí rodiče , oznamujeme Vám, že naši předškoláci budou navštěvovat kurzy plavání v novém „Aquacentru“ ve Šternberku.
Zahájení – první lekce: 17. 1. 2023.
Přiveďte své děti, prosím, nejpozději v 7. 30 hodin. Bližší info naleznete na letáčku zde, popřípadě Vám předají třídní učitelky.

Letáček

Besídka a vánoční tvoření

Abychom si to čekání na Vánoce zkrátili a Vás rodiče i malinko potěšili, nacvičujeme pro vás krátké vystoupení. Proto Vás srdečně zveme na vánoční besídku spojenou s vánočním tvořením zvonků, kterými si pak společně za zpěvu koled nazdobíme magnolii na zahradě školky. Besídka v každé třídě začíná v 16:00. Těšíme se na shledání.

Pondělí 19. 12. Rybičky, Kočičky, Zajíčci
Úterý 20. 12. Berušky, Motýlci, Kuřátka a Medvídci

Systém S A F Y 2 - celodenní uzavření mateřské školy

Vážení rodiče, s příchodem nového školního roku jsme se rozhodli zvýšit bezpečnostní oipatření, která se týkají Vašich dětí a slouží tak k minimalizaci rizik spojených s přístupem neoprávněných osob do objektu naší mateřské školy. V novém systému probíhá identifikace uživatele probíhá pomoci ID karty (čipu), nebo pomocí otisku prstu – tzn. šablony,
která po zpracování matematickými operacemi není volně čitelná a nelze zpětně rekonstruovat
v otisk, případně kombinací těchto dvou identifikačních prvků. Jedná se o flexibilní řešení a
jen na Vás záleží, jakou variantu zvolíte. V tuto dobu ještě funguje „starý systém“, na který jste zvyklí. V momentě, kdy se nám podaří Vás všechny do systém zavést – včetně oprávněných osob k vyzvedádání Vašich dětí, budete s touto skutečností seznámeni.

Bližší informace Vám všem budou vysvětleny a sděleny na společných třídních schůzkách:

– úterý 6. 9. 2022 od 16. 00 hodin – 5. „Zajíčci“+ 6. „Medvídci“+ 7. třída „Kuřátka“ (schůzka v 5. třídě Zajíčci)
– středa 7. 9. 2022 od 16. 00 hodin – 1. „Berušky“ + 2. „Rybičky“ (schůzka ve 2. třídě „Rybičky)
– čtvrtek 8. 9. 2022 od 16. 00 hodin – 3. „Motýlci“ + 4. „Kočičky“ (schůzka ve 3. třídě „Motýlci“)

Tímto také žádáme rodiče o spolupráci a o odpovědnost nevpustit do budovy MŠ cizího člověka
a dveře při průchodu bezpečně dovřít.

Děkujeme za spolupráci při snaze snížit bezpečnostní rizika a zajistit co možná
nejbezpečnější prostředí v mateřské škole Vašich dětí☺

Vítáme Vás v novém školním roce 2022/2023 v naší mateřské škole!!!

Milé děti, vážení rodiče, vítáme Vás všechny v novém školním roce 2022/2023 a těšíme se na setkávání s Vámi. Tento školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 a mateřská škola bude otevřena od 6. 00 hodin do 16.30 hodin. Přijďte, prosím, nejpozději v 8. 00 hodin a ve třídách se domluvte s učitelkami na adaptaci Vašich dětí, které budou u nás „nováčky“. První den vezměte s sebou „evidenční list, adaptační dotazník, dohodu o docházce, zmocnění k odvádění dítěte – všechny dokumenty jste obdrželi na zahajovací schůzce v 6/2022. Pokud jste noví, proveďte přihlášení ve školní jídelně a nahlaste si stravu. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je pro letošní rok stanovena na 500,- Kč/měsíčně.
Přejeme všem, aby se Vašim dětem i Vám u nás líbilo, aby děti chodily do školky rády a byly spokojené… Kolektiv mateřské školy

Fotogalerie z víkendového pobytu "Cesta za pokladem"

Na konci července si někteří rodiče se svými dětmi užili, byť za deštivé soboty, víkendový pobyt v rekreačním areálu Losinka. Pro děti i rodiče byl připraven paními učitelkami z Motýlků bohatý program. Děti se vycvičily na piráty, vyrobily si pásku přes oko, natrénovaly vše, co je potřeba k tomu, aby našly poklad. Rodiče navštívili papírnu ve Velkých Losinách, s dětmi si pak vyrobili ruční papír. Ve večerních hodinách se děti zúčastnily pirátského ceremoniálu, kdy při opakování slibu a vyřčením svého pirátského jména se staly pravými piráty. V neděli si na památku všichni účastníci vyrobili trika a odpoledne se už mohlo jít na poklad!
Ale ani tisíc slov vám neřekne tolik, jako úžasné fotky od Martina Tellingera. Přesvědčte se sami. Fotogalerie Cesta za pokladem

Změna ceny stravy pro děti od 1. května 2022

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o navýšení ceny za stravu dětí s platností od 1. 5. 2022. Dále Vás žádáme o případné navýšení částky pro platbu inkasem.
Příloha: ceník stravného

Ceník stravného - od 1. 5. 2022