Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

AKTUALITY

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče, zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v době od 4. do 7. 5. 2020 bez osobní účasti dětí.

Žádosti o přijetí budou přijímány těmito způsoby:
1. datovou schránkou (ID datové schránky: aw6ks4c)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu: reditelstvi@skolkakomenskeho.cz)

3. poštou (na adresu: Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace,
785 01 Šternberk)

4. v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole

Žádost je nutné doložit prostou kopií rodného listu!

Pokud nemá zákonný zástupce možnost dálkového přístupu nebo nemá možnost si tiskopis žádosti vytisknout, lze žádost podat také osobně ve výše uvedené dny, tj. 4 – 7. 5. 2020 v době od 9. 00 do 16. 00 hodin.

Co všechno odeslat?

Žádost – na stránkách naší mateřské školy – www.skolkakomenskeho.cz – „pro rodiče“ – složka „formuláře“

Přílohy:

• prostá kopie rodného listu dítěte,
• doložení řádného očkování dítěte (prohlášení + kopie očkovacího průkazu).
Letos, kvůli koronavirové situaci je platná zásadní změna. Vždy bylo nutné navštívit dětského lékaře, který potvrdil, že je dítě řádně očkováno (resp. vystaví doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

„Přílohu k žádosti o přijetí dítěte do MŠ (vyjádření lékaře)“ NEVYPLŇUJTE!!! Dodáte až před nástupem dítěte do mateřské školy dle pokynů ředitelky školy.

Letos není nutné osobně praktického lékaře navštívit. Postačí prohlásit, že je dítě řádně očkováno a doložit kopii očkovacího průkazu.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce

Pokud dítě není očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře a vyžádá si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a doloží k žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání s rodiči přijatých dětí na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, prostory školy, rodiče obdrží organizační pokyny – termín bude zveřejněn na webu školy.

Bc. Drahomíra Soldánová, ředitelka školy

shadow

Úplata za vzdělávání

Vážení rodiče, úplata za vzdělávání za období, kdy byla škola uzavřena, bude po skončení této mimořádné situace vrácena zpět na účet odesílatele. Bližší informace u ředitelky nebo zástupkyně ředitelky školy. Děkujeme za pochopení.

shadow

Zápisy prvňáčků do ZŠ

Vzhledem k nastalé situaci a vyhlášení nouzového stavu proběhne zápis dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021 v termínu od 3. dubna do 9. dubna, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonní zástupci dětí mají následující možnosti podání přihlášky bez osobní přítomnosti dětí ve škole:
1. datovou schránkou
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
3. poštou
Přihlášku lze zákonným zástupcem podat také osobně dle konkrétních podmínek školy.

Formulář přihlášky „ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ“ a další požadované náležitosti zápisu na danou školu jsou vyvěšeny na webových stránkách škol:
Základní škola Svatoplukova www.zssvat.cz 585 013 762,732 832 268
Základní škola Dr. Hrubého www.zshrubeho.cz 585 094 030, 603 185 977
Základní škola Nám. Svobody www.zsns-stbk.cz 585 080 070,731 189 084

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
V případě odkladu povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen písemně zažádat o odklad a k žádosti je třeba přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. V případě, že ještě posouzení nemáte, dodáte jej, jakmile budou poradenská zařízení posudky opět vydávat.

Více informací najdete na výše zmiňovaných stránkách škol a na stránkách města: www.sternberk.eu

shadow

Inspirace na doma

Už vás nebaví hrát stále dokola pexeso a koukat na ty stejné pohádky?
Na stránce “Inspirace” v sekci “zajímavosti” najdete nové odkazy na stránky, kde najít inspiraci, jak se s dětmi doma zabavit (činnosti, omalovánky, pracovní listy, básničky, hry, výtvarka…). Také v sekci “nejen pro předškoláky” naleznete pracovní listy, u kterých můžete s dětmi rozvíjet jak grafomotoriku, tak i řeč, zrakové vnímání a další. Nemáte-li doma tiskárnu, nevadí. Např. pracovní listy na grafomotoriku jsou kreslené rukou, abyste si je zvládli pro děti překreslit i vy.
Přejeme s dětmi příjemnou zábavu. 🙂

shadow

Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje

ROZHODNUTÍ
hejtmana Olomouckého kraje
o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020.

Rozhodnutí zde
shadow

Důležitá upozornění - COVID_19

Vážení rodiče,
posílám několik velmi důležitých informací v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

Opatření vlády zde
Opatření obecné povahy zde
Sbírka zákonů zde
shadow

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE ŠTERNBERKU

Vážení rodiče,
na základě zasedání bezpečnostní rady města dne 13. 3. 2020 a i na základě požadavků ředitelek mateřských škol bylo rozhodnuto o uzavření mateřských škol ve Šternberku od pondělí 16. března 2020 až do odvolání.
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy bude zaslána e-mailem na základě požadavku rodičů. Napište na e-mail školy – reditelstvi@skolkakomenskeho.cz svůj požadavek.

Podrobné informace ohledně ošetřovného (vznik nároku, jak uplatnit, délka čerpání, výše atd.) naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení na níže uvedeném odkazu:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-
Strava bude dětem odhlášena automaticky!
Prosíme, sledujte průběžně webové stránky naší MŠ! Bližší informace na telefonu 603 455 780 – ředitelka školy; 603 455 769 – zástupkyně ředitelky.

Tisková zpráva ke stažení zde
Informace MŠMT ke koronaviru zde
Informace MZCR ke koronaviru zde
shadow

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali, zápis do všech mateřských škol ve Šternberku proběhne ve dnech 4. a 5. května 2020. Na našich webových stránkách nalezněte informace a formuláře v sekci “pro rodiče” – složka “zápis do MŠ”, “Formuláře”. V případě dalších dotazů kontaktujte ředitelku či zástupkyni školy.

shadow

Mimořádné opatření

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 naše mateřská škola přistoupila k dalším opatřením ve snaze co nejvíce eliminovat možné šíření nemoci, a to tím, že omezíme provoz naší mateřské školy, kterou zřizuje město Šternberk. Ředitelství mateřské školy tedy vyzývá rodiče dětí, aby děti do školek posílali pouze v nezbytně nutných případech.

V případě, že by došlo k uzavření mateřských škol, které zřizuje město Šternberk, budeme Vás informovat na webových stránkách školy, na nástěnkách v šatnách dětí.
K tomuto nepopulárnímu opatření ředitelství mateřské školy přistupuje z důvodu co největší možné podpory zamezení šíření onemocnění COVID-19, a to i přes to, že na všech školkách byla již dříve zavedena zvýšená hygienická opatření, jako je např. častější ošetřování nejrůznějších povrchů dezinfekčními prostředky.

Bližší informace zde.
shadow

Zimní den

Vážení rodiče, ve čtvrtek 5. března proběhne v dopoledních hodinách v prostorách školy “zimní den”. Oblečte své děti, prosím, do bílé barvy….

Bližší informace zde.
shadow

Informace pro školy

Vážení rodiče, na žádost Olomouckého kraje – ve věci epidemie vyvolané novým typem koronaviru2019-nCoV zveřejňuji tyto informace.

Bližší informace - pdf.
Bližší informace - docx.
shadow

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, v sekci “pro rodiče” – záložka “zápis do mateské školy” jsou vyvěšeny podrobnosti k letošním zápisům do mateřské školy. V případě nejasností, či dotazů volejte ředitelku nebo zástupkyni školy.

shadow

KARNEVAL ve školce

V úterý 25. února 2020 dopoledne máme ve školce velký bál, hurá je tu
K A R N E V A L!!!
Děti, přijďte v maskách a budeme si hrát, tancovat, soutěžit, zkrátka, bude legrace.

Plakátek zde.
shadow

Pololetní a jarní prázdniny v mateřské škole

Vážení rodiče, v pátek 31. ledna 2020 budou mít základní školy pololetní prázdniny – v mateřské škole bude na základě nahlášení docházky vašich dětí částečně omezený provoz – nahlaste, prosím, třídním učitelkám.
Následující týden – od 3. do 7. 2. 2020 mají základní školy jarní prázdniny a naše mateřská škola částečně omezený provoz – nahlaste, prosím, docházku vašich dětí opět učitelkám ve třídě. Děkujeme.

Plakátek zde.
shadow

Maňáskové divadlo

Vážení rodiče, v pondělí 27. ledna 2020 dopoledne přijede do školky maňáskové divadlo Ivy Janečkové a zahraje dětem tři pohádky. Plakátek v šatnách dětí.

Plakátek zde.
shadow

Plavecký výcvik - 2020

Vážení rodiče, od 21. února 2020 bude zahájen plavecký výcvik pro děti předškolního věku. Bližší informace na nástěnkách v šatnách dětí.

shadow

Vánoční přání

Milí rodiče, přejeme Vám ze srdce, hezké šťastné Vánoce, pohodu a klid, tak jak to má být! Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020 jménem celého kolektivu naší mateřské školy přeje Drahomíra Soldánová, ředitelka

Bližší info zde.
shadow

Uzavření mateřské školy v době vánočních svátků

Vážení rodiče, mateřská škola bude v době od 23. – 31. 12. 2019 uzavřena. Provoz bude zahájen 2. 1. 2020 v 1. třídě “Berušky”. Více viz nástěnky v šatnách dětí a bližší informace u třídních učitelek.

shadow

"Ježíšek ve školce"

Do školky přijde za dětmi Ježíšek s dárečky – posezení u stromečku s rozdáváním dárků proběhne vždy dopoledne.
1. třída “Berušky” – 11. 12. 2019
2. třída “Rybičky” – 13. 12. 2019
3. třída “Motýlci” – 11. 12. 2019
4. třída “Kočičky” – 11. 12. 2019
5. třída “Zajíčci” – 11. 12. 2019
6. třída “Medvídci” – 11. 12. 2019
7. třída “Kuřátka” – 11. 12. 2019

shadow

"Zvonkování" a vánoční besídka

Ve čtvrtek 19. prosince v 16. 00 hodin zveme srdečně na tradiční akci “Zvonkování”. Děti ze tříd “Berušky”, “Rybičky”, “Motýlci”, “Kočičky”, “Medvídci” a “Kuřátka”si připravily vánoční besídku pro rodiče, prarodiče… Navštívíme společně vánočně vyzdobený kostel, společně si zazpíváme koledy a prožijeme si předvánoční atmosféru….. Srdečně Vás tímto zveme.

Bližší info zde.
shadow

Vánoční besídka v 5. třídě "Zajíčci"

Ve čtvrtek 12. prosince v 16. 00 hodin si připravily naše děti vánoční besídku pro rodiče, prarodiče… Ke kafíčku můžete přinést na ochutnání vánoční cukroví, děti Vám ukáží, co se všechno naučily, seznámi Vás s hračkami, se kterými si rády hrají, zkrátka prožijeme společně předvánoční čas… Srdečně Vás tímto zveme.

Bližší info zde.
shadow

Pavel Novák - MKZ

Ve čtvrtek 12. prosince v 9. 30 hodin navštíví naše děti koncert Pavla Nováka “Od čerta k Ježíškovi”. Cena 60,- Kč.

Bližší info zde.
shadow

Mikuláš a čert v mateřské škole

Ve čtvrtek 5. prosince dopoledne navštíví naše děti Mikuláš, čerta a anděl…

Bližší info zde.
shadow

Setkání a beseda s ministryní práce a sociálních věcí

V úterý 12. 11. 2019 se v době od 15. 00 uskuteční setkání a krátká beseda s ministryní práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Janou Maláčovou, MSc. Připravte si, prosím, dotazy na téma ” Změny v rodičovských příspěvcích” apod.

Bližší info zde.
shadow

Fotografování - firma Photodienst

Ve středu 20. 11. 2019 dopoledne se budou děti fotografovat – “vánoční tématika”. Bližší info v šatnách dětí.

Bližší info zde.
shadow

Info - schůzka pro zájemce o lyžování

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 15. 30 hodin se v 5. třídě “Zajíčci” chystá schůzka se zástupcem lyžařské školy “Rok s pohybem”.

Bližší info zde.
shadow

Divadelní představení

V pondělí 4. 11. 2019 v MKZ navštíví děti pohádkové představení “Radovanovy radovánky”. Začátek v 10. 00 hodin.

shadow

"Podzimní stezka odvahy"

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 17. 00 hodin pořádá mateřská škola v prostorách školy “Podzimní stezku odvahy”.

Bližší info zde nebo v šatnách dětí.
shadow

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 5. září 2019 od 16. 00 hodin se konají ve 2. třídě “Rybičky” třídní schůzky. Prosíme o účast rodičů bez dětí. Děkujeme.

Třídní schůzky

V úterý 10. září 2019 od 15. 30 hodin se konají třídní schůzky v Mateřské škole Horní Loděnice. Prosíme o účast rodičů bez dětí. Děkujeme.

shadow

Zahájení školního roku 2019/2020

Vítáme všechny nové, ale i stávající děti a jejich rodiče v naší mateřské škole. Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 od 6. 00 hodin. Děti můžete vodit do mateřské školy dle potřeby do 8. 00 hodin. Novým dětem rodiče přinesou “Evidenční list” potvrzený od lékaře, “Zmocnění k odvádění dítěte”, dále papučky, převlečení na zahradu, v případě odpoledního spánku i pyžamko. V naší mateřské škole si čistíme s dětmi zoubky, proto doneste dětem dětský zubní kartáček, dětskou zubní pastu, balení papírových kapesníčků a balení toaletních papírů.
Úplata za vzdělávání činí: MŠ Komenského 44, Šternberk – 420,- Kč/měs.
MŠ Horní Loděnice – 250,- Kč/měs.

Přejeme Vám všem krásný zbytek prázdnin a v září se těšíme na viděnou. Kolektiv mateřské školy

shadow

MOTTO :
“Řekni mi něco a já to zapomenu…Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat…
Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži a já to budu ovládat…
Dovol mi, abych to prožil a já to budu vnímat a chápat po celý život.”
Jan Amos Komenský