Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

AKTUALITY

"Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem..."

Středa 23. 1. 2019 – 16. 00 hodin – 2. třída “Rybičky” – Jak nejlépe své dítě připravit na přechod do základní školy – připravený opředškolák: “Naučmě dítě číst a psát, ale dopřejme mu samostatnost a sebevědomí” – to vše a ještě mnoho dalšího se dozvíte na besedě s Mgr. Lenkou Bínovou – výbornou lektorkou, která vystudovala Palackého univerzitu v Olomouci obor Odborná předškolní pedagogika a Odborná speciální pedagogika. Od roku 1997 pracuje jako odborný pedagog a speciální pedagog psycholog v Pedagogicko – psychologické poradně Brno. Věnuje se zde diagnostické a terapeutické práci, edukační a reedukační práci individuální i skupinové s dětmi s SPU SPCH. Dále vedení dětí s ADHD/ADD a jejich rodičů. Spolupracuje s Centrem pro rodinu v Brně. Od roku 2002 se věnuje také lektorské činnosti.
Zveme všechny rodiče.

shadow

"Zvonkování"

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 od 16. 30 hodin se bude konat tradiční akce “Zvonkování”. V každé třídě proběhne krátká vánoční besídka. Poté si s dětmi vytvoříte “zvoneček”, který zavěsíme před kostelem na stromy. Společný odchod průvodem do kostela je v 17. 30 hodin. Před kostelem se rozezní kostelní zvony – cca v 18. 00 hodin. Poté nás očekává pan farář, který přednese vánoční slavnostní řeč a společně si zazpíváme tři vánoční koledy.

shadow

Divadlo hudby Olomouc

V úterý 11. 12. 2018 pojedou pouze “školáci” do divadla hudby v Olomouci na vánoční pohádku “Vánoční raketa”. Odjezd v 8. 30 hodin od mateřské školy. Pití dejte, prosím, dětem s sebou, svačinku dostanou z mateřské školy. Bližší informace u učitelek ve třídě.

shadow

Vánoční nadílka v mateřské škole aneb "Přijde Ježíšek"

V týdnu od 10. do 14.12.2018 dopoledne přijde Ježíšek a přinese spoustu radosti, ale i dárků pro každou třídu.
Pro jednotlivé termíny sledujte nástěnky v šatnách dětí.
1. třída Berušky – nadílka 12. 12. 2018 dopoledne
2. třída Rybičky – nadílka 12. 12. 2018 dopoledne
3. třída Motýlci – nadílka 12. 12. 2018 dopoledne
4. třída Kočičky – nadílka 12. 12. 2018 dopoledne
5. třída Zajíčci – 13. 12. 2018 dopoledne
6. třída Medvídci + 7. třída Kuřátka – nadílka 12. 12. 2018 dopoledne

shadow

Pásmo vánočních pohádek

Úterý 4. 12. 2018 dopoledne – kino v MKZ.

shadow

"Mikuláš a čert v mateřské škole"

Středa 5. 12. 2018 – dopoledne navštíví naši mateřskou školu čert s Mikulášem…

shadow

"Medová snídaně v mateřské škole"

Úterý 10. 12. 2018 – dopoledne navštíví naši mateřskou školu pan Leo Czabe s naučným programem “Medová snídaně” (program je určen pro druhou část dětí) ….

shadow

"Medová snídaně v mateřské škole"

Čtvrtek 29.11. 2018 – dopoledne navštíví naši mateřskou školu pan Leo Czabe s naučným programem “Medová snídaně” (program je určen pro první část dětí) ….

shadow

"Podzim klepe na dveře"

Středa 28. 11. 2018 – “Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře” – dopolední program v mateřské škole. Oblečte, prosím, děti do barev podzimu nebo zvolte doplněk oděvu s námětem podzimu – lísteček, barevné tričko apod.

shadow

Divadlo

Úterý 27. 11. 2018 – děti v MKZ zhlédnou pohádku divadla Tramtárie – “O pračlovíčkovi”. Cena 50,- Kč Vám bude odečtena z platby za kulturu.

shadow

Eko program

21. 11. 2018 – ekologický program “Ježek” (dopoledne v mateřské škole) – 1. a 2. třída
22. 11. 2018 – ekologický program “Ježek” (dopoledne v mateřské škole) – 3. a 4. třída
23. 11. 2018 – ekologický program “Ježek” (dopoledne v mateřské škole) – 5. a 6. a 7. třída

shadow

Vystoupení pro babičky a dědečky v Horní Loděnici

Pátek 16. 11. 2018 od 14. 30 hodin vystoupí dětí z mateřské školy v Horní Loděnici pro babičky a dědečky v Kulturním domě Horní Loděnice.

shadow

Angličtina pro děti

Angličtina pro předškoláky zahájena! Každé pondělí od 15.15 hod. do cca 16.00 hod. Angličtinu vede Ivana Irwin.

shadow

GDPR

GDPR – obecné nařízení o ochraně údajů (General Data Protection Regulation), je právní rámec, který stanovuje pravidla pro sběr a zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci Evropské unie.
Na základě platnosti tohoto nařízení jsme “prozatím” znepřístupnili fotografie dětí. V okamžiku, kdy učiníme všechny nezbytné kroky k opětnému zveřejnění, objeví se opět fotografie Vašich dětí na našich stánkách.
Děkujeme za pochopení.

shadow

MOTTO :
“Řekni mi něco a já to zapomenu…Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat…
Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži a já to budu ovládat…
Dovol mi, abych to prožil a já to budu vnímat a chápat po celý život.”
Jan Amos Komenský