Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

PROJEKTY

Rozpočet na rok 2018 – zde ke stažení

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2020 – zde ke stažení

MOTTO : “Řekni mi něco a já to zapomenu…Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat…Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži a já to budu ovládat…Dovol mi, abych to prožil a já to budu vnímat a chápat po celý život.”
Jan Amos Komenský