Mateřská škola Komenského 44, Šternberk

PROJEKTY

Adresa

  • Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace

Vedoucí školky:

Drahomíra Soldánová

shadow

MOTTO :
“Řekni mi něco a já to zapomenu…Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat…
Dovol mi, abych si to vyzkoušel na vlastní kůži a já to budu ovládat…
Dovol mi, abych to prožil a já to budu vnímat a chápat po celý život.”
Jan Amos Komenský