Aktuality

Uzavření mateřské školy

Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin otevřena od 3. 7 do 11. 8. 2017. Ve dnech od 14. 8. do 1. 9. 2017 včetně bude uzavřena. 

_______________________________________________

Děkujeme všem rodičům a sponzorům za finanční příspěvky, dary a především pomoc při organizování velké akce pro děti „Rozloučení se školáky“.

______________________________________________

 

Schůzka pro nově přijaté děti

V úterý 20. 6. 2017 od 16.00 hodin v 1. třídě „Berušky“ se koná informační schůzka s rodiči nově přijatých dětí. 

_______________________________________________

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Seznam přijatých dětí ke vzdělávání ve školním roce 2017/2018 – zde.

________________________________________________

Akce školy – výlet do ZOO

V pátek 26. 5. 2017 zveme všechny naše děti na výlet do ZOO. Bližší informace – na nástěnkách v šatnách dětí. 

_________________________________________________

Akce školy – „Děti maminkám“

Srdečně zveme nejen všechny maminky a babičky na vystoupení děti v Kulturním domě, Masarykova 20, Šternberk. Akce se koná 16. 5. 2017 od 16. 00 hodin. Bližší informace zde.

_________________________________________________

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2017 v době od 8. 00 do 16. 00 hodin přímo v mateřské škole. Bližší informace naleznete v sekci „pro rodiče“. 

_________________________________________________

Fotografování s agenturou – „Maminkám“

V pondělí 10. 4. 2017 fotografování  s agenturou – bližší informace naleznete v šatnách dětí.

_________________________________________________

 

Sdělení rodičům – do záložky „Inspirace“ byl vložen aktuální článek k odkladům školní zralosti…

_________________________________________________

Akce školy

11. 4. 2017 od 16. 00 hodin v 1. třídě „Berušky“ se pro rodiče s dětmi koná „Velikonoční tvoření“. Přijďte si vyrobit s dětmi  velikonoční výzdobu… pdf.

_________________________________________________

Akce školy

3. 4. 2017 vynášení Moreny (v dopoledních hodinách – součást vzdělávacího plánu školy)

_________________________________________________

Akce školy

20. 3. 2017 – „Krejčík Honza“ – MKZ Šternberk /začátek 8. 30 – 9. 00 – bud upřesněno na nástěnkách v šatně dětí)

_________________________________________________

Informace – školní jídelna – Scolarest

Vážení rodiče, na portále firmy „Scolarest“, která zajišťuje školní stravování, došlo ke změnám – informace jsou zveřejněny na nástěnkách v šatnách dětí a zde.

pdf.

_________________________________________________

Akce školy – beseda

14. 3. 2017 – beseda s Mgr. Jitkou Englovou, dlouholetou pracovnicí Speciálně pedagogického centra v Olomouci na téma „Školní zralost – školní připravenost“ . Pozvánka –  zde – docx.    pdf.

_________________________________________________

Akce školy

21. 2. 2017 – maňáskové divadlo v mateřské škole – tři klasické české pohádky.

__________________________________________________

Akce školy

15. 2. 2017 – masopustní karneval v mateřské škole.

__________________________________________________

Akce školy

31. 1. 2017 – dopoledne v MŠ proběhne zimní akce „Tanec sněhových vloček“ – oblečte děti do zimních (bílých) barev. 

___________________________________________________

Od 26. 1. 2017 od 9. 30 hodin zahajujeme kurz bruslení na zimním stadionu. Jedná se pouze o děti předškolního věku – zájemci, hlaste se u třídních učitelek.

___________________________________________________

Vážení rodiče, doplnili jsme v záložce novinku – „slovo odborníka“. Budeme Vám zde uveřejňovat články z odborné literatury a časopisů. Jistě Vám přinesou mnoho nových, zajímavých myšlenek a stanou se pro Vás zdrojem inspirace při výchově Vašich dětí.

___________________________________________________

Zahájení lyžování v Hlubočkách

11. 1. 2017 zahajujeme kurzy lyžování pro přihlášené děti v Hlubočkách.

Odjezd autobusu v 7. 50 hodin od mateřské školy. Bližší informace u pí uč. Skřivánkové.

___________________________________________________

Akce školy

11. 1. 2017 přijede do mateřské školy divadlo Šikulka s pohádkou „Jak se Honzík uzdravil“.

___________________________________________________

Všem rodičům i dětem přejeme šťastný rok 2017, hodně zdraví, lásky a spokojenosti.  Kolektiv mateřské školy

___________________________________________________

Akce školy 

Dne 19. 12. 2016 – pohádka v mateřské škole „Žerty s čerty“.

___________________________________________________

Akce školy – „Vánoční zvonkování“

Vánoční besídka pro rodiče, prarodiče s výrobou vánočního zvonečku se uskuteční 20. 12. 2016 od 16.00 hodin v jednotlivých třídách. Poté se všichni účastníci společně projdou městem do kostela, kde se rozezvoní kostelní zvony a pan farář nám požehná šťastné vánoce. V kostele si zazpíváme vánoční koledy, prohlédneme svátečně vyzdobený kostel a prožijeme tak krásnou chvilku v předvánočním čase.

Rodiče ze 2. třídy „Rybičky“ prosíme – informujte se u svých třídních učitelek, besídka pro Vás bude 14.12.2016 od 16. 00 hodin … Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vás….

____________________________________________________

Poděkování

Děkujeme všem rodičům za finanční příspěvek na vánoční dárky.

____________________________________________________

Fotografování dětí

Dne  29. 11. 2016 dopoledne proběhne v mateřské škole fotografování dětí s vánoční tematikou. Bližší info u učitelek ve třídách.

____________________________________________________

Akce školy

dne 7. 11. 2016 – pohádka v MŠ „Krteček ve školce“.

____________________________________________________

Lyžařský kurz

Zájemci o lyžařský kurz (leden 2017) se mohou zúčastnit informativní schůzky se zástupci společnosti „Rok s pohybem“ dne 15. 11. 2016 od 16. 00 hodin v 5. třídě „Zajíčci“.

____________________________________________________

Akce školy

3. 11. 2016 od 17. 00 hodin se uskuteční oblíbená akce dětí s rodiči „Podzimní stezka odvahy“ – ve strašidelných kostýmech budou děti procházet zahradu nebo prostory školy (dle počasí) a plnit úkoly. V závěru za splnění všech úkolů obdrží děti sladkou odměnu.

____________________________________________________

Akce školy

25. 10. 2016 – dopoledne proběhne evaluační akce školy „Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře“. Oblékněte, prosím, děti do podzimních barev, popřípadě doplňte oděv podzimním znakem – lísteček, jablíčko apod. – informujte se ve třídách u učitelek.

____________________________________________________

Oční vyšetření

Informace pro rodiče dětí:

Společnost „Prima Vizus“ nabízí projekt preventivního vyšetření zraku předškolních dětí – „Koukají na nás správně?“.

Tato společnost je registrované nestátní zdravotnické zařízení, vyšetření přístrojem provádějí zdravotničtí pracovníci, naměřené výsledky vyhodnocuje specializovaný ortooptista a odborným garantem projektu je oční lékař. Každé dítě od nás obdrží potvrzení o vyšetření, děti s pozitivním nálezem dioptrické vady obdrží rovněž doporučení k návštěvě očního lékaře – cena vyšetření činí 150,- Kč. V případě zájmu se přihlaste ve třídách u pí učitelek.

____________________________________________________

Akce školy

20.10.2016 – pohádka v mateřské škole „Pozor, zebra“.

_____________________________________________________

Akce školy

V úterý 20. září 2016 pořádáme první společnou akci pro děti a rodiče na zahradě státního hradu Šternberk nazvanou „Dětská show“, která bude zahájena v 16. 30 hodin.

Čeká vás odpoledne plné divočáren a rošťáren, soutěží a písniček. O zábavu se postará Lena Banszel Freyová se svým týmem. Těšíme se na Vás!!!

Pozvánka zde.

_____________________________________________________

Zpráva pro rodiče

Vážení rodiče, zveřejňujeme vám stanovisko „české školní inspekce“ k placeným kroužkům naší mateřské školy – zde. Na základě daného dokumentu jsme se rozhodli, že ve školním roce 2016/2017 nebudeme organizovat žádné nadstandarní aktivuty – kroužky. Dětem v naší mateřské škole je poskytován plnohodnotný program v souladu se školním vzdělávacím programem „S barevnou duhou nad námi“ a jsou pořádány a plánovány další bohaté akce v průběhu celého školního roku.

Blíže k dané problematice na třídních schůzkách 6. 9. 2016.

Děkujeme za pochopení .

_______________________________________________________

Akce školy

V úterý 6. 9. 2016 se od 16. 00 hodin konají třídní schůzky ve 2. třídě „Rybičky“ pro rodiče všech dětí.

______________________________________________________

Otvírají se dveře školky, vítáme vás, kluci, holky. Pojďte si sem s námi hrát, učit se a povídat. Ať se vám tu dobře daří, celý rok a nejen v září!!!

Vítáme vás v novém školním roce 2016/2017

______________________________________________________

Stravování dětí od září 2016

Od září 2016 bude zajišťovat školní stravování soukromá firma „Scolarest“ – specialista na školní stravování. Bližší info zde, popřípadě přímo na tel.: 585 013 455 nebo v MŠ od 29. 8. 2016.

______________________________________________________

Přání na prázdniny

Přejeme všem dětem krásné prázdniny, plné her a radosti ze společných chvilek s maminkou a tatínkem, babičkou a dědečkem, hodně sluníčka a pohody.

Školákům navíc přejeme, aby v září našli ve škole nové kamarády, hodné paní učitelky a mnoho úspěchů v základní škole. 

Vaše paní učitelky z mateřské školy Komenského

_____________________________________________________

Důležité sdělení – stravování dětí 

Firma „Scolarest“, která bude od září 2016 zajišťovat naše školní stravování upozorňuje, že rodiče všech zapsaných dětí naší mateřské školy (to znamená, že i ti, kteří už naši školu navštěvují druhým nebo třetím rokem – všichni) musí poslední týden v srpnu 2016 přijít do školní jídelny na Komenského 44, Šternberk – vchod z ulice Uničovská a přihlásit své dětí/děti ke stravování.

Viz přiložený letákzde

______________________________________________________

Oznámení

Od pondělí 4. 7. 2016 bude provoz naší mateřské školy přesunut na mateřskou školu „U Dráhy, Šternberk“. Doba provozu školy zůstává stejná – od 6.00 hodin do 16.30 hodin pro přihlášené děti. 

_______________________________________________________

Informativní schůzka rodičů nových dětí

Ve čtvrtek 16. 6. 2016 v 16. 00 hodin se koná první společná – informativní schůzka rodičů nových dětí (prosím o přítomnost rodičů bez dětí) v 1. třídě „Berušky“.

_______________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem rodičům a sponzorům za účast na akci „Rozloučení se školáky“ a za finanční příspěvky i přípravu rautu pro všechny přítomné. Děkujeme!!!

Zvláštní poděkování posíláme i všem rodičům dětí 5. třídy „Zajíčci“ za nečekanou a milou pozornost – překrásnou kytici růží. Byly jsme překvapené, dojaté a šťastné, „dostali“ jste nás. Děkujeme mockrát, jste úžasní rodiče. Vaše paní učitelky a ředitelka ze „Zajíčků“

________________________________________________________

Vyhlášení – výběrové řízení

Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice – učitelka mateřské školy – bližší informace zde.

________________________________________________________

Výsledky zápisu do mateřské školy 2016/2017

Seznam přijatých uchazečů  –  zde

_________________________________________________________

Akce „Rozloučení se školáky“ – předpokládaný termín 7. 6. 2016, v případě nepříznivého počasí by se akce odložila na další den – 8. 6. 2016 – začátek vždy v 16. 30 hodin.

V souvislosti s touto tradiční akcí „Rozloučení se školáky“ hledáme a prosíme o sponzorství Vás – rodiče. Pokud máte možnost jakéhokoliv daru, dárku i v podobě propagačních předmětů – budeme moc rádi. Kontaktujte, prosím,  své třídní učitelky.

_________________________________________________________

Společné fotografování na konci roku – foto pan Sedlák – dne 9. 5. 2016 v dopoledních hodinách.

_________________________________________________________

POZOR ZMĚNA TERMÍNU VÝLETU

 VÝLET DO zoo NA SV. KOPEČKU SE USKUTEČNÍ 19. 5. 2016.

Děkujeme za pochopení.

_________________________________________________________

!!! Zápis do mateřské školy !!!

Pro školní rok 2016/2017 proběhne zápis do mateřské školy Komenského 44 a Horní Loděnice ve dnech 12. a 13. dubna 2016 v době od 8. 00 do 16. 00 hodin. Bližší informace a potřebné formuláře naleznete v sekci „Pro rodiče“ – zápis do MŠ a formuláře. 

_________________________________________________________

Důležitá informace 

Zahrada naší mateřské školy projde v letních měsících rekonstrukcí a opravami zpevněných ploch, instalací osvětlení a bude nutné tyto prostory v měsíci červenci a srpnu 2016 uzavřít. Náhradní provoz bude přesunut na některou z jiných mateřských škol ve Šternberku – upřesníme později.

Rada města Šternberka bude projednávat návrh na uzavření mateřské školy  v době

od 8. do 31. 8. 2016.

Děkuji za pochopení   Drahomíra Soldánová, ředitelka školy

__________________________________________________________

Akce školy

Besídka pro maminky k svátku – z vyplněných a odevzdaných dotazníků pro rodiče vyplynulo: 

  • Besídka ve třídě mateřské školy – 54 rodičů
  • Besídka v Městských kulturních zařízeních Šternberk – 43 rodičů 

Besídka pro maminky se bude tedy konat dne 3. a 5. 5. 2016 vždy od 16.00 hodin – bližší info u učitelek ve třídě.

__________________________________________________________

Akce školy

Čtvrtek 19. 5. 2016výlet do ZOO na Sv. Kopečku.

__________________________________________________________

Akce školy

Pátek 6. 5. 2016 v MKZ „Taneční akademie“  ZUŠ Šternberk.

__________________________________________________________

Akce školy

Středa 27. 4. 2016 již v 8. 30 hodin v MKZ Šternberk divadelní představení „Krejčík Honza“.

Prosíme rodiče, přiveďte děti včas – nejpozději do 7. 30 hodin. Děkujeme.

__________________________________________________________

Akce školy

Čtvrtek 14. 4. 2016 dopoledne v mateřské škole – maňáskové divadlo.

__________________________________________________________ 

Akce školy

Středa 6. 4. 2016 v 10. 30 hodin na fotbalovém hřišti – stadionu ve Šternberku proběhnou ukázky dravců pro děti. Bližší info zde.

__________________________________________________________

! Akce školy! 

Velikonoční tvoření dětí s rodiči dne 22. 3. 2016 od 16. 00 hodin. Přijďte si vyrobit velikonoční srdíčko a příjemně tak strávit odpoledne s dětmi při společné práci. Bližší info u učitelek ve třídě.

Pozvánka na akci zde.

___________________________________________________________

Akce školy 

Pátek 18. 3. 2016 – 10. 15 hodin – koncert v Základní umělecké škole Šternberk.  Zúčastní se ho starší děti – informujte se u učitelek ve třídách.

___________________________________________________________

Akce školy

Středa 16. 3. 2016„Vynášení Moreny“

___________________________________________________________________ 

Akce školy

Pondělí 14. 3. 2016„Duhová pohádka“ – představení v mateřské škole.

___________________________________________________________

Kino

Středa 9. 3. 2016 od 9. 3o děti zhlédnou pásmo pohádek v „Našem kině“.

___________________________________________________________

Karneval

Pondělí 29. 2. 2016 – dopoledne v mateřské škole prožijí děti v maskách, zatancují si, zasoutěží….

___________________________________________________________

Akce školy

Pátek 26. 2. 2016„Tanec sněhových vloček“ – dopolední akce v mateřské škole. Prosíme rodiče – oblečte děti do zimních barev.

___________________________________________________________

Akce školy

5. 2. 2016 – „Kouzlení s klaunem“ – dopolední program pro děti

___________________________________________________________

Akce školy – Horní Loděnice

V pondělí 25. 1. 2016 se koná divadelní představení v MŠ Horní Loděnice – „Duhová pohádka“.

___________________________________________________________

Lyžařský kurz

Ve středu 20. 1. 2016 zahajujeme s dětmi lyžařský kurz – Hlubočky Olomouc. Bližší info ve třídách.

___________________________________________________________

Uzavření mateřské školy

Od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 bude naše mateřská škola uzavřena.

___________________________________________________________

„Vánoční zvonkování“

V pondělí 21.12.2015 od 16. 00 hodin se v mateřské škole koná krátká vánoční besídka, po které si rodiče společně s dětmi vyrobí „vánoční zvoneček“. Poté se společně rodiče s dětmi celé mateřské školy odeberou slavnostním průvodem ke kostelu, kde si vyslechnou zvony a v kostele společně zazpívají vánoční koledy.

Srdečně zveme všechny rodiče i prarodiče – přijďte si s námi prožít předvánoční čas….

___________________________________________________________

Akce školy

Dne 14. 12. 2015 zhlédnou děti dopoledne v MŠ divadelní představení hodonínského souboru „Vánoční divadlo“

___________________________________________________________

Akce školy

Dne 13. 12. 2015 vystupují děti MŠ Horní Loděnice v Dalově pro místní důchodce.

___________________________________________________________

Akce školy

Dne 8. 12. 2015 ve 14. 00 hodin vystupují děti MŠ Komenského pro důchodce v Domě s pečovatelskou službou.

___________________________________________________________

Akce školy

Dne 27. 11. 2015 v 16. 00 hodin rozsvěcují děti MŠ Horní Loděnice vánoční strom v Horní Loděnici spolu s panem farářem.

__________________________________________________________

Vánoční hvězda

Naše mateřská škola každoročně přispívá těžce nemocným dětem na hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky v Olomouci, a to formou tradiční prodejní sbírky, která se letos uskuteční od 22. 11. do 8. 12. 2015 v naší mateřské škole. V nabídce budou dvě velikosti v částce 100,- a 50,- Kč, ve třech barvách – bílá, červená, růžová. Děkujeme.

Poděkování z loňského roku zde.

Děkujeme všem, kteří přispěli na tuto charitativní akci. Naše mateřská škola získala pro onkologii v Olomouci částku               10 000,- Kč. 

____________________________________________________________

Plánované akce školy

24.11.2015 – „Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře…“ – evaluační dopoledne v  prostorách mateřské školy.

____________________________________________________________

20.11.2015 – fotografování s agenturou – vánoční série

____________________________________________________________

18.11.2015 – divadlo „Plyšového medvídka“ – maňáskové divadlo

____________________________________________________________

10.11.2015 – 16. 00 hodin – beseda s psychologem – Mgr. Františkem Štefkem na téma „Školní zralost – školní připravenost“tématika vhodná nejen pro rodiče dětí předškolního věku. Přijďte si poslechnout a prodiskutovat velmi důležité a závažné otázky pro budoucnost vašich dětí, pro hladké začlenění do vzdělávacího  procesu základní školy.

____________________________________________________________

9.11.2015 – v 16. 00 hodin v 5. třídě „Zajíčci“ informativní schůzka pro zájemce o zimní lyžování s lyžařskou školou „Rok s pohybem“ (budou Vám nezávazně zástupcem lyžařské školy zodpovězeny všechny otázky týkající se lyžařského výcviku Vašich dětí – pravděpodobně od ledna 2016). 

____________________________________________________________

5.11.2015 – „Podzimní stezka odvahy“ – sraz odvážlivců je v 17. 00 hodin u altánu na zahradě školy. Děti v kostýmech vítáni! S sebou i baterky, čelovky a hlavně odvahu!

____________________________________________________________

4. 11. 2015 – „Bacil Emil“ – naučný program

____________________________________________________________

29.10.2015 – „zubní hygiena“ – naučný program pro děti (studentky stomatologie)

____________________________________________________________

Akce školy

Úterý 15. září 2015 se na zahradě školy koná první uvítací akce školy „Kluci, holky z naší školy“ – zábavní odpoledne s opékáním špekáčků. Zahájení – 16. 30 hodin.

Srdečně zveme všechny děti i rodiče naší mateřské školy! 

____________________________________________________________

Třídní schůzky

MŠ Horní Loděnice – pondělí 7. září 2015 od 16. 00 hodin v budově školy.

MŠ Komenského – úterý 8. září od 16. 00 hodin ve 2.  třídě „Rybičky“.

____________________________________________________________

Přihláška ke stravování

Před nástupem do mateřské školy je nutné přihlásit dítě (týká se stávajících i nově přijatých dětí) ke stravování – Školní jídelna Svatoplukova 7, Šternberk – tel.: 585 012 103. Bližší podrobnosti na stránkách školní jídelny www.sjkomenskeho.cz nebo přímo v mateřské škole.

____________________________________________________________

Zahájení školního roku 2015 – 2016

V úterý 1. září  2015 zahajujeme nový školní rok 2015/2016 a vítáme všechny nové děti i jejich rodiče. Všem dětem přejeme úspěšný vstup bez slziček a těšíme se na vzájemnou spolupráci rodiny a školy.